Κοινωνικὸ Παρασκευῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὸ κοινωνικὸ τῶν Παρασκευῶν εἶναι τὸ «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. Ἀλληλούια»

(χφφ. Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας 173.Ι 501 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 124v, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ-ΑΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 244r, ἁγ. Σάβα 628 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 177v, Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 99, χφφ. Σινὰ 979 εὐχολόγιο ιε’ αἰ. φ. 370v, Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 212v, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης 1950 σ. 414).

Τὸ «Σωτηρίαν εἱργάσω...» εἶναι πολὺ μεταγενέστερο.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Τὸ κοινωνικὸ τῶν Παρασκευῶν εἶναι τὸ «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. Ἀλληλούια»
(χφφ. Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας 173.Ι 501 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 124v, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ-ΑΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 244r, ἁγ. Σάβα 628 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 177v, Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 99, χφφ. Σινὰ 979 εὐχολόγιο ιε’ αἰ. φ. 370v, Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 212v, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης 1950 σ. 414).
Τὸ «Σωτηρίαν εἱργάσω...» εἶναι πολὺ μεταγενέστερο.

Μεταξύ 1999-2002 έψαλα τις Παρασκευές σε παρεκκλήσιο της Αγ. Παρασκευής.
Θυμάμαι πως έψαλα το «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. Ἀλληλούια» ως κοινωνικό, εκτός φυσικά των ημερών που εορταζόταν άγιος. Δε θυμάμαι γιατί, ίσως κάτι σχετικό να είχα διαβάσει.
Ίσως να υπήρχε ηθελημένη αλλαγή κάποια στιγμή από το «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. Ἀλληλούια» σε κάτι άλλο που να ψάλλεται κάθε βδομάδα (κι όχι στην Δεσποτική εορτή).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μεταξύ 1999-2002 έψαλα τις Παρασκευές σε παρεκκλήσιο της Αγ. Παρασκευής.
Θυμάμαι πως έψαλα το «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. Ἀλληλούια» ως κοινωνικό, εκτός φυσικά των ημερών που εορταζόταν άγιος. Δε θυμάμαι γιατί, ίσως κάτι σχετικό να είχα διαβάσει.
ΤΑΣ, κεφ 99 Ἀπορουμένων, Δημήτρη... :p (τό εἶχες ξεκοκαλίσει :D καί τό ἀναφέρει καί ὁ Μανόλης (y))
Καί Ἀντιφωνάριον σελ. 98, ἀλλά δέν ὑπῆρχε τότε... :cool:
 
Top