Κοινωνικὰ τῆς Ἑβδομάδος Ἀντωνίου Ἱερέως καὶ Οἰκονόμου.

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Μία δακτυλογράφηση τῶν ὄμορφων αὐτῶν συνθέσεων. Γιὰ τὸν μελοποιό, ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ βιβλίο «Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» Γεωργίου Παπαδοπούλου 1890 (σελ. 293):

Ἀντώνιος ὁ Μέγας Οἰκονόμος τῆς Μ. Ἐκκλησίας, κληρικὸς μουσικότατος, ἀνθήσας μικρὸν μετὰ τὴν ἅλωσιν καὶ μαθητὴς γενόμενος Ἱερεμίου τοῦ Χαλκηδόνος. Ἐποίησε Χερουβικὰ καὶ Κοινωνικά, ἐξ ὧν τὰ Χερουβικὰ ἐδημοσιεύθησαν.
 

Attachments

  • Κοινωνικά Εβδομάδος Αντωνίου Ιερέως.pdf
    417.2 KB · Views: 243

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε Χρῆστο!
Τά ἔψαξα στό Ψ, καί ἀφοῦ τά βρῆκα σέ λάθος ὑποενότητα, μετέφερα τό θέμα στήν ἴδια ὑποενότητα πού ἀνήρτησες: Παλαιά κοινωνικά (πρό Δανιήλ).
Κοινωνικά Αντωνίου Iερέως και Οικονόμου της ΜΧΕ

Τό βιογραφικό σημείωμα πού παραθέτεις δέν ἀφορᾶ σ᾿ αὐτόν. Δέν εἶναι τόσο παλαιός («ἀνθήσας μικρὸν μετὰ τὴν ἅλωσιν»). Ὀρθότερα στοιχεῖα στό θέμα πού παρέπεμψα καί ἐδῶ
3. Η εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη τον ιη΄ αιώνα
.....
Στις αρχές του ιη΄ αιώνα ζει ακόμη ο Πέτρος Μπερεκέτης. Την ίδια εποχή στην Πόλη δρουν ..., ο Αντώνιος ιερέας και οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας,...

Ἐπισυνάπτω φωτο ἀπό Λεξικόν της Βυζαντινής Μουσικής - Γεωργίου Παπαδόπουλου Πρωτέκδικου (+1938). Πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πρόσωπα;
IMG_0936.JPG
Ἐπίσης σχετικά:
Χερουβικά Αντωνίου Ιερέως του Νομοφύλακος
Χερουβικά κυρ Αντωνίου Οικονόμου της του Χριστού Εκκλησίας - εξηγήσεις Κων/νου Φωτόπουλ
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Ευχαριστούμε Χρήστο, για τη δακτυλογράφηση.
Η εξήγηση είναι του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και ευρίσκεται στο χφ Ξενοφώντος 106 (δεν υπάρχει στα χφφ ΜΠΤ)
Οι εκδότες έκαναν μικρές παρεμβάσεις σε χρόνους σε λίγα σημεία (προχείρως: κανα δυό στο Ο ποιών, μια παράλειψη στο Αλληλούια του Ποτήριον κλπ), καθώς και σε ορθογραφία.
 

Attachments

  • Κοινων Εβδ-Αντωνίου-Ξεν 106.pdf
    992.2 KB · Views: 152
Top