Κοινωνικό Αγ. Πνεύματος

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Με παρακάλεσε προ ολίγου ο Δημήτρης να κόψω και να ανεβάσω από μια πρόσφατη συναυλία του το Κοινωνικό του Αγ. Πνεύματος. Είναι σύντμηση και διασκευή της προσαρμογής του κειμένου που κάνει ο Κωνσταντίνος Κλάβας στο κοινωνικό αυτό του Πέτρου Πελοποννησίου (ήτοι τρίτο χέρι). Το χειρόγραφο είναι από το αρχείο του αοιδίμου άρχοντος δομεστίχου της Μ.τ.Χ.Ε. Ανδρέα Πετροχείλου και το επισυνάπτω.
 

Attachments

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#2
Το χειρόγραφο είναι από το αρχείο του αοιδίμου άρχοντος δομεστίχου της Μ.τ.Χ.Ε. Ανδρέα Πετροχείλου και το επισυνάπτω.
Και, όπως διακρίνεται, πρέπει να είναι χειρόγραφο του τότε Άρχοντος Λαμπαδαρίου Θρασυβούλου Στανίτσα.
 
Top