Κοινωνικόν της εορτής των Ταξιαρχών «Ο ποιών τους αγγέλους», Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος πρώτος [ερμηνεία: Ευάγγελος Θεοδώρου]

Top