Κοινωνικόν εις εορτάς Αποστόλων «Εις πάσαν την γην», Ήχος Α΄ - Πέτρου Πελοποννησίου - [ερμηνεία: πατήρ Κων/νος Κατσουλιέρης]

Top