Κοινωνικόν Χριστουγέννων - Οικουμενικό Πατριαρχείο 2005 (video)

#1


Ο Κοινωνικός Ύμνος των Χριστουγέννων "Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ Αὐτοῦ, Ἀλληλούϊα", από την Χριστουγεννιάτικη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία του 2005.
Ήχος Α΄.
Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.Χ.Ε. Ιωάννης Χαριατίδης.

http://www.youtube.com/user/byzpsalbyz
 
Top