Κοινωνικόν Σαββάτου «Μακάριοι ους εξελέξω…» (2ον) Πέτρου Λαμπαδαρίου - Ήχος Α΄ - εξήγηση Ι. Αρβανίτης [ερμηνεία: πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος]

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τρίτη κατά σειράν φετεινή ανάρτησή μας εις ένδειξιν μνήμης και τιμής στον Διδάσκαλο Πέτρο, μία ανέκδοτη θαυμάσια σύνθεσή του. Πρόκειται γιά το κοινωνικόν τού Σαββάτου "Μακάριοι ους εξελέξο και προσελάβου Κύριε και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν ", σε ήχο Α' το οποίον μετέγραψε από κώδικα με την μουσική γραφή τού Πέτρου στη νέα εν χρήσει σήμερον γραφή, ο φίλος τού ΟΦΕΛΠ Πρωτοψάλτης και ερευνητής της μουσικής Ιωάννης Αρβανίτης. Και το εν λόγω μελώδημα τού Διδασκάλου προστίθεται έτσι μαζί με το άλλο θαυμάσιο σε πλ.Α' ήχο κοινωνικό τού Σαββάτου πασίγνωστον από την σειρά "Κοινωνικά της εβδομάδος Πέτρου".
Παρεκάλέσαμε και δέχθηκε να το ερμηνεύσει ένας μαθητής τού εξηγητού και φίλος τού ΟΦΕΛΠ, ο Ιερεύς πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος, εφημέριος τού Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Ριζουπόλεως Αθηνών, ο οποίος έχει ξαναερμηνεύσει γιά τον ΟΦΕΛΠ μέλη τού Πέτρου. Η ερμηνεία τού π.Νικολάου είναι εξαιρετική αναδεικνύουσα πλήρως το μέλος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Το σχετικό μουσικό κείμενο γιά όποιον ενδιαφέρεται πρωτοανέβηκε στην ψαλτική ιστοσελίδα "ΨΑΛΤΟΛΟΓΙΟΝ" από τον εξηγητή Ε Δ Ω
Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ

Σημειωση (α) Διαχειριστού ΟΦΕΛΠ Παναγιώτη Τζανάκου:
Γιά τον π.Νικόλαο έχω ξαναγράψει όταν πρωτο ανεβάσαμε ερμηνείες του. Αυτό πού θέλω να τονίσω εδώ είναι δύο πράγματα.Το πρώτον ότι κάνει μία υπέροχη ερμηνεία στο κατανυκτικώτατο αυτό μελώδημα τού Πέτρου,πού εξήγησε ο Δάσκαλός του Ιωάννης Αρβανίτης και πού απαιτούσε κατάνυξη, καταλλαγή, και ηρεμία ψυχής. Και "διδάσκει" με την ερμηνεία του πραότητα, χρονική αγωγή κοινωνικών, τρόπους αναπνοής εν τω ψάλλειν, αναλύσεις και γενικά τρόπο σοβαρής ψαλτικής ερμηνείας. Το δεύτερον ότι είναι ένας κληρικός φίλος τών Ψαλτών,πού βοηθά κάθε σοβαρή ψαλτική δραστηριότητα και ο Ναός πού υπηρετεί έχει γίνει επίκεντρο ψαλτικών ηχογραφήσεων από διάφορες χορωδίες, αφού είναι κατάλληλος και με άριστη ηχητική. Παπα Νικόλα σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.Π.Τζ.
 
Top