Κοινωνικόν Κυριακής "Αινείτε τον Κύριον" - ήχος γ' - Πέτρου Λαμπαδαρίου [ερμηνεία: Νικόλαος Δημητρακόπουλος]

Top