Κοινωνικόν Αινείτε. Ήχος βαρύς.

#1
Μικρό, για την περίπτωση που ακολουθεί κήρυγμα.
Ελεύθερες οι επεμβάσεις...;)
 

Attachments

Top