Κοινωνικόν «Ποτήριον Σωτηρίου» ηχος δ΄ (Άγια) Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

#1
Κοινωνικόν «Ποτήριον Σωτηρίου» ηχος δ΄ (Άγια) Δανιήλ Πρωτοψάλτου
Ψάλλουν οι πατέρες της Ι. Μ. Σπαρμού π. Βασίλειος και π. Νεόφυτος.
Η ηχογράφηση είναι από αγρυπνία στην Ι. Μ. Αγίας Τριάδος Σπαρμού της 27 Οκτωβρίου 2021 επι τη εορτή της Αγίας Σκέπης

 
Top