Κοινωνικόν «Αινείτε», Ιωάννου Πρωτοψάλτου (βίντεο με το κείμενο)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1

Πρόκειται για το Κοινωνικό «Αινείτε τον Κύριον» σε ήχο α' και μελοποίηση του Ιωάννου του Βυζαντίου, Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όπως το έψαλε σε δίσκο γραμμοφώνου ο Άρχων Πρωτοψάλτης της ΜΧΕ Ιάκωβος Ναυπλιώτης με το μετέπειτα διάδοχό του Κωνσταντίνο Πρίγγο.

Στο ψαλλόμενο μέλος συντέμνεται μια θέσει από την προεισαγωγή «Αινείτε», το τμήμα μεταξύ των δύο καταλήξεων στον κάτω Ζω. Το σημείο εκείνο δηλώνεται στο βίντεο έτσι: [...]. Ακόμη, στη φράση «τον Κύριον» ξεφεύγει από το μέλος του Ιωάννου. Συγκεκριμένα, κάνει μια δική του εισαγωγή ο Ναυπλιώτης και στη συνέχεια χρησιμοποιεί θέσεις από το Κοινωνικό του Θεοδώρου Φωκαέως.

Αξιοσημείωτη αναμφισβήτητα εκτέλεση, που διακρίνεται για τη μεγαλοπρέπεια του ύφους της, όπου το στενογραφικό κείμενο εμπλουτίζεται με όλες τις αναλύσεις της πατριαρχικής προφορικής παραδόσεως!

Η ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε από την εξαιρετική κασετίνα με τα 5 CD του Ιακώβου Ναυπλιώτη της Kalan, με μία ελαφρότατη περαιτέρω αποθορυβοποίηση. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο στη μορφή που εκδόθηκε στα παρακάτω βίντεο από το επίσημο κανάλι της Kalan:
https://youtu.be/9R1JJnhqu80
https://youtu.be/fiBbeoYVyq8
 
Top