Κοινωνικά τόμος Α΄ - Ιωάννης Σμπιλής

Καλησπέρα!
Θὰ ἤθελα νὰ ῥωτήσω ποιά κοινωνικά θὰ περιλαμβάνει ὁ Β΄ Τόμος καὶ ἂν ἔχει κυκλοφορήσει διότι, πράγματι, ἡ ἐργασία αὐτή, κ. Ἰωάννη, εἶναι ὑπερλίαν θαυμαστὴ, ἐπίπονος βέβαια καὶ "εὐκολοδιάβαστη" καὶ "ἄνετη". Εἶναι καὶ πλήρης ἀπὸ κάθε ἄποψι!!!
 
Top