Κοινωνικά σύντομα Ι. Σακελλαρίδη

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Με αφορμή αυτό το μήνυμα του κ. Παντελίδη, παραθέτω τα σύντομα Κοινωνικά (ένα Αινείτε και διάφορα άλλα), όπως αναγράφονται στον 4ο τόμο του μουσικού πανδέκτη, όπου αναφέρεται και η οδηγία της εις τριπλούν ψαλμώδησής των.

[Σημείωμα Συντονιστή] Λόγω διαφορετικότητας του υλικού, δημιούργησα το νέο αυτό θέμα, εφόσον ο δημιουργός αυτού αναφέρεται μόνο σε Κοινωνικά των Κυριακών.
 

Attachments

  • Κοινωνικά σύντομα Σακελλαρίδη.pdf
    1.7 MB · Views: 1,035

Κων/νος Βαγενάς

Κωνσταντίνος
Ανεβάζω αυτό το σύντομο Κοινωνικό του Ι.Θ.Σ., το οποίο βρίσκεται στην Οκτώηχο σε ευρωπαϊκή σημειογραφία, και δεν το περιέχει κανένα βιβλίο του Σακελλαρίδη γραμμένο στην παρασημαντική, απ' όσο ξέρω τουλάχιστον. Η μεταγραφή και τα όποια λάθη δικά μου.:)
 

Attachments

  • Κοινωνικόν σύντομον πλ. α Ι.Θ.Σ..pdf
    18.1 KB · Views: 354
Top