Κοινωνικά Κυριακών κατ' ήχον μελισθέντα παρά Ιωάννου Βυζαντίου (Πρωτοψάλτου)

FotisG

Γρηγόριος Λαμπαδάριος
Αντιγεγραμμένα εκ της Πανδέκτης (1851)

[Σημ. συντονιστή (ΔΚ)] Ανέβηκε ξανά διορθωμένο σε επόμενο μήνυμα.
 
Top