Κιβωτός, Μηνιαίον Φυλλάδιον Ορθοδόξου διδαχής

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Τα τεύχη των ετών 1952 και 1953 της ''Κιβωτού'' των Φ. Γ. Κόντογλου κ Β. Μητσάκη παρατίθενται στον σύνδεσμο αυτό- κατά προτροπή του κ. γενικού συντονιστή...
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Είμαι βέβαιος ότι εκτός από το συγκεκριμένο απόσπασμα, που έγινε αφορμή για την ανάρτηση αυτήν, θα υπάρχουν και πολλές άλλες αναφορές ψαλτικού ενδιαφέροντος, και καλούνται οι φιλαναγνώστες να τις εντοπίσουν.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Πρίν ἐρωτήσω γιά τά συνολικά ἔτη ἐκδόσεως, ἔψαξα. Καί στήν ἀρχή βρῆκα μιά ἀναφορά σέ τεῦχος Ἰανουαρίου 1955 καί μετά βρῆκα αὐτό:
Κιβωτός. Θρησκευτικό περιοδικό με έδρα την Αθήνα, που κυκλοφόρησε την περίοδο 1952-55. Διευθυντές του διετέλεσαν οι Β. Μουστάκης και Φώτης Κόντογλου.
Ἐπίσης βρῆκα ἐδῶ τά τεύχη τοῦ ἔτους 1952, μαζί μέ τό ἔνθετο παράρτημα, πού ἀπετέλεσε χωριστό βιβλίο.

View attachment 1_1952.bmp

Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν ἄρθρα ἐντός τῆς θεματολογίας τοῦ Ψ.
Κοίταξα τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 13 (Ἰανουάριος τοῦ 1953) τεῦχος καί ἐπισυνάπτω δύο ἐνδιαφέροντα (ἴσως δέν ἔπρεπε νά ἐπισυνάψω ἐδῶ, ἀλλά σέ σχετικά θέματα), ἕνα ἄρθρο τοῦ Σίμωνος Καρᾶ γιά τήν Βυζαντινή Μουσική καί μιά βιβλιοπαρουσίαση τοῦ Χ. Ἐνισλείδη γιά τήν ἔκδοση τοῦ Γ. Μπεκατώρου «Τάξις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν» (σ.σ. Ἡ «Τάξις» πρωτοεκδόθηκε τό 1951).
 

Attachments

  • Karas.pdf
    422.2 KB · Views: 64
  • 13_1953_TAXIS.pdf
    146.8 KB · Views: 52

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Τα τεύχη του 1952 και εδώ, σκαναρισμένα μία-μία σελίδα και καθαρισμένα.
 
Top