Κείμενα θείων λειτουργιῶν

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Σέ αὐτόν τόν σύνδεσμο ἔχω βρεῖ ἕνα βιβλίο τό ὁποῖο περιέρχει διάφορες θ. λειτουργίες τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως.

Ἡ παράκληση εἶναι ἄν εἶναι δυνατόν ἀπό κάποιον/κάποιους πού ἔχουν τεχνικές γνώσεις καί δυνατότητες, ἀφοῦ κατεβάσουν τό βιβλίο νά ξεχωρίσουν σέ χωριστά pdf κάποιες λειτουργίες πού ἔχουν ἐνδιαφέρον καί νά τεθοῦν στά ἀνάλογα θέματα πού πολύ ὡραῖα δημιούργησε ὁ διαχειριστής.

Μᾶς ἐνδιαφέρουν τά κείμενα τῶν θ. λειτουργιῶν:
— Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, πού φέρεται ὑπό τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Κλήμενος ἐπισκόπου Ρώμης καί ἀποστολικοῦ πατρός. Στό βιβλίο βρίσκεται στή σελ. 3 ὑπό τόν τίτλο· LITURGIA CLEMENTINA. Clementine Liturgy.

Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πού στό βιβλίο βρίσκεται στή σελ. 25 ὑπό τόν τίτλο· LITURGIA SANCTI JACOBI GRAECORUM. Liturgy of S. James (Greek).

Ἁγίου (ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ) Μάρκου. Στό βιβλίο βρίσκεται στή σελ. 171 ὑπό τόν τίτλο· LITURGIA SANCTI MARCI ALEXANDRINORUM. Liturgy of S. Mark.​

Εὐνόητον, ὅτι ἄν κανείς ἄλλος γνωρίζει ἄλλους συνδέσμους ψηφιοποιημένων κειμένων ἀρχαίων θείων λειτουργιῶν, νά τό πεῖ στά ἀνάλογα θέματα.

ΥΓ. Σ᾿ αὐτό τό βιβλίο ἐπίσης ὑπάρχει ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μέ παράλληλη παράθεση τῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (ὅπου χρειάζεται) στή σελ. 82 καί ὑπό τόν τίτλο· LITURGIA CONSTANTINOPOLITANA. The Liturgy of Constantinople. Αὐτές οἱ δύο λειτουργίες ὅμως ὑπάρχουν στό διαδίκτυο καί ἀλλοῦ.


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Βρῆκα κι αὐτό τό ψηφιοποιημένο βιβλίο (ἀπό τό google) μέ τίς τρεῖς ἀρχαῖες θ. λειτουργίες, ἤτοι τοῦ Ἁγ. Μάρκου, Ἁγ. Ἰακώβου καί Ἀποστολικῶν Διαταγῶν.


Σημ.: 1) Ἡ ἀναζήτησή μου ὀφείλεται στήν ἐπαφή τῶν ἐνδιαφερομένων μέ τά κείμενα αὐτά καί αὐτές τίς λειτουργίες, πού πολλοί ἴσως δέν γνώριζαν, οὔτε ὅτι ὑπάρχουν. Δυστυχῶς ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας καί ἑλληνικῶν πανεπιστημίων δέν ἔχει γίνει κάτι, ὥστε κάποιος νά μπορεῖ νά ἔχει πρόσβαση διά τοῦ διαδικτύου σ᾿ αὐτά τἀ κείμενα, σέ καλύτερες ἴσως ἐκδόσεις καί μορφή.
2) Ἡ ἀρχαία θ. λειτουργία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἔχει ἀναρτηθεῖ σέ κείμενο ἐδῶ. 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ὁρίστε καὶ ἄλλη μία σχετική πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση, κατά στῆλες, τὸ λειτουργικὸ κείμενο ἀπὸ διάφορους κώδικες.
 

Attachments

 • Liturgiae.pdf
  14.5 MB · Views: 356

ixadin

Ηχάδιν
ἄν εἶναι δυνατόν ἀπό κάποιον/κάποιους πού ἔχουν τεχνικές γνώσεις καί δυνατότητες, ἀφοῦ κατεβάσουν τό βιβλίο νά ξεχωρίσουν σέ χωριστά pdf κάποιες λειτουργίες πού ἔχουν ἐνδιαφέρον καί νά τεθοῦν στά ἀνάλογα θέματα

Αναλαμβάνω, μάλλον εντός της ημέρας - το αργότερο αύριο (αν και δεν ξέρεις τι τέξεται η επιούσα)
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
[Σημείωμα συντονιστή] Συγχώνευσα δύο άλλα θέματα με τούτο και το μετακίνησα ώστε να είναι όλα τα κείμενα των Λειτουργιών μαζεμένα εδώ. Άφησα μόνιμες ανακατευθύνσεις για τα υπόλοιπα ώστε να υπάρχουν και από αλλού και να διευκολύνουν ίσως την αναζήτηση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὖγε Shota!

Εὐχαριστοῦμε!
Καί βεβαίως εὐχαριστοῦμε.
Δέν ξέρω γιά ποιό τό λές Δομέστικε, μετά τήν ἑνοποίηση (ὀρθῶς) πού ἔκανε ὁ Δημήτρης, ἀλλά τό ἕνα ἐξ αὐτῶν [Swainson, The Greek Liturgies (1884)] τό ἔχεις ἀνεβάσει ἐσύ στό #3.
Ἐγώ ἔχω ἀνεβάσει στό #1 τήν πρό τοῦ Brightman & Hammond, Liturgies Eastern and Western (1896) ἔκδοση τοῦ Hammond 1878.

Νά σημειώσουμε ὅτι αὐτά δείχθηκαν γιά τά κείμενα τῶν ἀρχαίων λειτουργιῶν πού τελοῦμε περιστασιακά (ἄν τελοῦμε) καί ὄχι γιά ἄλλες ἀνατολικές λειτουργίες, πού δέν χρησιμοποιοῦνται στήν Ὀρθοδοξία. Τοῦ νά λαμβάνει κανείς γνώση καί αὐτῶν γιά ἐρευνητικούς ἤ μαθησιακούς λόγους δέν εἶναι βέβαια κακό. Ἀναφορικά δέ μέ τίς τελούμενες δύο βυζαντινές λειτουργίες (Χρυσοστόμου - Βασιλείου), νομίζω ὅτι εἶχε ἐκφρασθεῖ ἔνσταση ἀπό μέλη, ἄν μᾶς χρειάζονται αὐτές οἱ ἐκδόσεις.


 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Καί βεβαίως εὐχαριστοῦμε.
Δέν ξέρω γιά ποιό τό λές Δομέστικε, μετά τήν ἑνοποίηση (ὀρθῶς) πού ἔκανε ὁ Δημήτρης, ἀλλά τό ἕνα ἐξ αὐτῶν [Swainson, The Greek Liturgies (1884)] τό ἔχεις ἀνεβάσει ἐσύ στό #3.
Ἐγώ ἔχω ἀνεβάσει στό #1 τήν πρό τοῦ Brightman & Hammond, Liturgies Eastern and Western (1896) ἔκδοση τοῦ Hammond 1878.

Νά σημειώσουμε ὅτι αὐτά δείχθηκαν γιά τά κείμενα τῶν ἀρχαίων λειτουργιῶν πού τελοῦμε περιστασιακά (ἄν τελοῦμε) καί ὄχι γιά ἄλλες ἀνατολικές λειτουργίες, πού δέν χρησιμοποιοῦνται στήν Ὀρθοδοξία. Τοῦ νά λαμβάνει κανείς γνώση καί αὐτῶν γιά ἐρευνητικούς ἤ μαθησιακούς λόγους δέν εἶναι βέβαια κακό. Ἀναφορικά δέ μέ τίς τελούμενες δύο βυζαντινές λειτουργίες (Χρυσοστόμου - Βασιλείου), νομίζω ὅτι εἶχε ἐκφρασθεῖ ἔνσταση ἀπό μέλη, ἄν μᾶς χρειάζονται αὐτές οἱ ἐκδόσεις.π. Μάξιμε,

Πρωτίστως μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἔρευνα καὶ ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι χρησιμότατα. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, ἐνήλικοι εἴμαστε ξέρουμε τί διαβάζουμε.
 
Η έκδοση του 1859 αναφέρθηκε στο μήνυμα #2. Υπάρχει και η έκδοση του 1896.
The liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement, S. Chrysostom, S. Basil.
Richard D. Dickinson

Από Google Books
Επισυνάπτεται, καθώς δεν είναι προσβάσιμο με ελληνικό IP.
 

Attachments

 • 1896.pdf
  2.2 MB · Views: 92
Last edited:
LITURGIARUM
ORIENTALIUM
COLLECTIO
OPERA ET STUDIO EYSEBII RENAUDOTTII PARISINI.
EDITIO SECUNDA CORRECTIOR.
TOMUS PRIMUS.
FRANCOFURTI AD MOENUM
SUMPTIBUS JOSEPHI BAER BIBLIOPOLAE.
LONDINI
APUD JOANNEM LESLIE BIBLIOPOLAM.
1847.​

Από Google Books.

Δεν ξέρω αν περιέχει κάτι χρήσιμο. Περισσότερες πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες.
 

Attachments

 • Liturgiarum_orientalium_collectio.zip
  20.3 MB · Views: 60

Shota

Παλαιό Μέλος
LITURGIARUM
ORIENTALIUM
COLLECTIO
OPERA ET STUDIO EYSEBII RENAUDOTTII PARISINI.
EDITIO SECUNDA CORRECTIOR.
TOMUS PRIMUS.
FRANCOFURTI AD MOENUM
SUMPTIBUS JOSEPHI BAER BIBLIOPOLAE.
LONDINI
APUD JOANNEM LESLIE BIBLIOPOLAM.
1847.​

Από Google Books.

Δεν ξέρω αν περιέχει κάτι χρήσιμο. Περισσότερες πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες.

Πρόκειται για την επανέκδοση του έργου «Liturgiarum orientalium collectio» του Eusebius Renaudot (για τον οποιο δες εδώ). Περιέχει διαφορες λειτουργίες της Ανατολής. Είναι ένα κλασσικό βιβλίο, σήμερα όμως έχει ιστορική σημασία και μονο, αφού υπάρχουν πολλα άλλα και καλύτερα βάση των πολλών χειρογραφων. Την πρώτη έκδοση την βρήκα εδώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[SIZE="3Δεν ξέρω αν περιέχει κάτι χρήσιμο. Περισσότερες πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες.[/SIZE][/FONT][/QUOTE]
[FONT="Palatino Linotype"]Τό μόνο πού θά μποροῦσε νά μᾶς ἐνδιαφέρει ἀπ᾿ ὅλ᾿ αὐτά εἶναι:
1)θεία λειτουργία Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μέ λατινική μετάφραση (σσ. 244 - 274 τοῦ pdf). Αὐτή τήν ἔκδοση τοῦ Renaudot τοῦ 1847 μνημονεύει ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰω. Φουντούλης στό «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» (Ἀνάτυπο ἀπό τόν τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Μνήμη Ἁγίων Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καί Μεγάλου Φωτίου Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως»), Θεσσαλονίκη 1994, πού ἀπό αὐτή τήν ἔκδοση τήν ἐπανέκδωσε ὁ J.P.Migne, στόν τ. 36 τῆς Ἑλληνικῆς Πατρολογίας, στ. 699-734. Ἡ ἔκδοση ὅμως τοῦ Renaudot εἶναι προβληματική, μέ ἐμφανῶς λανθασμένη ἀνάγνωση τοῦ χφ. Παρισίων 325, τό ὁποῖο βέβαια εἶναι καί «Ἱερατικό», δηλ. δέν ἔχει τά τοῦ διακόνου καί λαοῦ/ψάλτου.
2) Ἡ θεία λειτουργία «τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Πέτρου» (σσ. 279 - 307 τοῦ pdf). Τήν ἔκδοση αὐτή τοῦ Renaudot μνημονεύει ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰω. Φουντούλης, πού εἶναι ἐπανέκδοση τῆς λειτουργίας αὐτῆς ὑπό J. de S. Andrea, Παρίσιοι 1589, καί πού ἐκδίδει τό πλῆρες τοῦ χφ. κώδικος Βατικανοῦ Gr. 1970, πού προέρχεται ἀπό τήν ἐν Rossano τῆς Κάτω Ἰταλίας Μονῆς τῆς S. Maria del Patire, ὅπου πιθανόν ἐγράφη κατά τόν ιβ΄ αἰ..

Ἡ ἀλεξανδρινή λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δέν μᾶς ἐνδιαφέρει.


 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
Εξ αφορμής του παραπάνω μηνύματος του π. Μαξίμου, να πω ότι αυτή την στιγμή τυπώνεται ένα μικρό βιβλίο του π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη με
α. εισαγωγικά σχόλια,
β. το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, και,
γ. μουσικό παράρτημα.
 
Το κλασσικό βιβλίο "Liturgies Eastern and Western" του Brightman & Hammond υπάρχει σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Ο σύνδεσμος δε δουλεύει πλέον. Ορίστε καινούριος (δεξί κλικ και αποθήκευση):
LITURGIES EASTERN AND WESTERN (τόμος Ι: Eastern Liturgies), Franck Edward Brightman
1896 Oxford: AT THE CLARENDON PRESS archive.org
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Η λεγομενη λειτουργία Αγίου Πέτρου: μετάφραση/προσαρμογή της λατινικής λειτουργίας στη Ελληνική γλώσσα. Από εδώ.
 

Attachments

 • Missa_apostolica_sive_?e_theia_leiturgi.pdf
  10.4 MB · Views: 43
Top