[Ερώτηση] Καταλήξεις νεκρωσίμων Ευλογηταρίων: τί εξυπηρετεί

#1
Ο Ιωάννης (Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. στα 1842) στην Σύνοψι Καλοφωνικών Ειρμών του παραθέτει εξαιρετική μελοποίησι της νεκρωσίμου ακολουθίας. Στα Ευλογητάρια με προβληματίζει πως παραθέτει τελικές προς παύσιν καταλήξεις για κάθε στίχο: τί θα μπορούσε να εξυπηρετεί αυτό άραγε;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Κατάληξη γιά διακονική καί ἱερατική ἐκφώνηση ὅταν τό ἀπαιτεῖ ἡ τάξις (πρβλ. ΤΜΕ σελ. 436 καί Μικρόν Εὐχολόγιον Ἀ. Δ.).

 
Top