Καταβασίες Υπαπαντής (Μουσικό Κείμενο)- Ερμηνεία Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μ.τ.Χ.Ε. Κυριαζή (Ζάχου) Νικολέρη

sibbilio

Μέλος
Κατόπιν επιθυμίας του δασκάλου μου κ. Κ.Νικολέρη, αναρτώ το μουσικό κείμενο των καταβασιών της Υπαπαντής σε ερμηνεία του ιδίου.
 

Attachments

  • ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ_ΚΥΡ.ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ.pdf
    3.4 MB · Views: 321

christos

ΖΤΙΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πάντα ευρηματικός ο δάσκαλος! Ο Θεός να τον έχει καλά τον ευχαριστούμε.
 
Top