Καταβασίες "Τω Σαββάτω των Οσίων Πατέρων"

Χαίρετε. Στο [Τ.Γ.Ρ.] αναφέρει στις Καταβασίες :
"Τω Σαββάτω των Οσίων Πατέρων, ει μεν απεδόθη η της Υπαπαντής εορτή, αι σμα αναπέμψωμεν λαοί"· ει δε μη, αι "Χέρσον ἀβυσσοτόκον". "
Ποιο ακριβώς Σάββατο εννοεί;
Ευχαριστώ.
 
Χαίρετε. Στο [Τ.Γ.Ρ.] αναφέρει στις Καταβασίες :
"Τω Σαββάτω των Οσίων Πατέρων, ει μεν απεδόθη η της Υπαπαντής εορτή, αι σμα αναπέμψωμεν λαοί"· ει δε μη, αι "Χέρσον ἀβυσσοτόκον". "
Ποιο ακριβώς Σάββατο εννοεί;
Ευχαριστώ.
«Τῷ Σαββάτῳ τῆς Τυρινῆς, μνείαν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ἁγίων Ἀνδρῶν τε καὶ Γυναικῶν.
 
«Τῷ Σαββάτῳ τῆς Τυρινῆς, μνείαν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ἁγίων Ἀνδρῶν τε καὶ Γυναικῶν.
Ευχαριστώ Νεοκλή.
Το "Πατέρων" δημιουργεί σύγχυση. "Πατέρων τε και Μητέρων" θα μπορούσαν να το γράψουν.
 
Πάντως δέν μπορῶ νά διανοηθῶ κάποιον πού δέν εἶναι τυχαῖος, νά μήν κατανοεῖ αὐτή τήν ὁδηγία, ὅταν εἶναι γνωστές παρόμοιες, σχετικά μέ τίς καταβασίες Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου (καί κοντακίου θ. λειτουργίας) ει μεν απεδόθη η της Υπαπαντής εορτή.
Καί ὅταν αὐτή ἡ ὁδηγία στό ΤΓΡ βρίσκεται ἀκριβῶς ἐν μέσῳ αὐτῶν τῶν Κυριακῶν καί μάλιστα μετά τήν τῶν Ἀπόκρεω καί τοῦ προηγηθέντος Σαββάτου τῶν Ψυχῶν.
Προσέξατε ὅτι οἱ ὁδηγίες στό ΤΓΡ περί τῆς ἀποδόσεως (ει μεν απεδόθη η της Υπαπαντής εορτή) φθάνουν μέχρι τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, πού καί μέ τό π. ἡ., πού εἶναι συντεταγμένο τό ΤΓΡ καί ὅλα τά Τυπικά, μέχρι τότε —καί μάλιστα σέ λίγες σπάνιες περιπτώσεις, ὅταν πέφτει νωρίς Πάσχα— μπορεῖ νά συμβεῖ.
Μέ τό ν. ἡ. ποτέ δέν θά συμβεῖ ἡ περίπτωση τοῦ θέματος («Τῷ Σαββάτῳ τῆς Τυρινῆς»).
Μέ τό ν. ἡ. σέ δύο σπάνιες περιπτώσεις γιά τό νωρίτερο Πάσχα μπορεῖ νά φτάσει μέχρι τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω ἡ ἀπόδοση τῆς Ὑπαπαντῆς.
________________________________
Σημ.:
Καί δύο ἄλλα θέματα, μαζί μέ αὐτό, μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση, μεταφέρθηκαν στό Τριῴδιο:
Καταβασίες Τελώνου και Φαρισαίου & Ασώτου
Σχετικά με τις Καταβασίες των Κυριακών του Τριωδίου (μετά την απόδοση της Υπαπαντής)
______________________________
 
Back
Top