Καταβασίες Σαμαρείτιδος (κατὰ τὴν ἀρχαία τάξη)

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Καταβασίες «Ὁ πατάξας Αἴγυπτον...»

(χφφ. πεντηκοστάρια Σινὰ 775 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 76v, 550 ιγ’ αἰ. φ. 450v, Πρωτάτου 58 ιδ’ αἰ. φ. 165r, Paris. gr. 246 ιδ’ αἰ. φ. 142v, Paris. gr. 263 ιδ’ αἰ. φ. 119r, Βritish Library Additional 41086 ιε’ αἰ. φ. 140r, Πεντηκοστάριο α' ἔκδοση 1525).
 
Last edited:
Top