Καταβασίες Παραλύτου (κατὰ τὴν ἀρχαία τάξη)

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Καταβασίες «Θαυμαστὸς ἐνδόξως...»

(χφφ. πεντηκοστάρια Σινὰ 775 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 55r, 550 ιγ’ αἰ. φ. 446r, Paris. gr. 246 ιδ’ αἰ. φ. 115r, Paris. gr. 263 ιδ’ αἰ. φ. 114r, Paris. Coislin. gr. 38 τοῦ ἔτους 1431 φ. 386v, Βritish Library Additional 41086 ιε’ αἰ. φ. 93r).
 
Last edited:
Καταβασίες «Θαυμαστὸς ἐνδόξως...»

(χφφ. πεντηκοστάρια Σινὰ 775 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 55r, 550 ιγ’ αἰ. φ. 446r, Paris. gr. 246 ιδ’ αἰ. φ. 115r, Paris. gr. 263 ιδ’ αἰ. φ. 114r, Paris. Coislin. gr. 38 τοῦ ἔτους 1431 φ. 386v, Βritish Library Additional 41086 ιε’ αἰ. φ. 93r).

Υπάρχει το εν λόγω κείμενο;
 
Δέν τό πιστεύω...

Ούτε εγώ, πατέρα μου ... και όχι, δε σκέφτηκα ότι αναφερόταν ο συνάδελφος στον κανόνα του Παρακλήτου, καθότι δε προβλέπετε - όπως γνωρίζετε - με τα εν χρήσει Τυπικά! Υπέθεσα ότι ο κ. Θεοδωράκης σχολίασε κάποιον "αγνωστο" κανόνα (βλ. Καταβασίαι Χριστουγέννων Χριστός εν πόλει)
 

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
Αν εννοείτε σε μουσικά, τις θέλετε σε αργό Ειρμολογικό μέλος ή σε σύντομο;
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Οἱ καταβασίες εἶναι οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνα τοῦ Παραλύτου.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία τάξη, κατὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων ψάλλεται ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα εἰς 4, τὰ θεοτοκία εἰς 2 καὶ τῶν Μυροφόρων εἰς 8. Κατὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου ψάλλεται ὁ κανόνας τοῦ πάσχα εἰς 6, τὰ θεοτοκία εἰς 2 καὶ τοῦ Παραλύτου εἰς 6. Κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος ψάλλεται ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα εἰς 4, τὰ θεοτοκία εἰς 2, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς εἰς 4 καὶ τῆς Σαμαρείτιδος εἰς 4.
 

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
Έκανα ένα μικρό πείραμα. Συγκεκριμένα, μελοποίησα 3 Καταβασίες (α΄, γ΄, και δ΄ ωδής) σε σύντομο Ειρμολογικό μέλος (συλλαβικό) "πατώντας" πάνω στο μέλος των Ειρμών που παραδίδει ο Μπαλάσης στο Ειρμολόγιό του. Τονίζω πως δεν είναι εξήγηση, απλά λαμβάνω ως βάση τον Μπαλάση. Θα συνεχίσω με τις υπόλοιπες Καταβασίες με την πρώτη ευκαιρία.
 

Attachments

  • Παραλύτου Ειρμοί σύντομοι.pdf
    440.4 KB · Views: 32

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ούτε εγώ, πατέρα μου ... και όχι, δε σκέφτηκα ότι αναφερόταν ο συνάδελφος στον κανόνα του Παραλύτου, καθότι δε προβλέπεται - όπως γνωρίζετε - με τα εν χρήσει Τυπικά!
Οἱ εἱρμοί ὅμως προβλέπονται από τα εν χρήσει Τυπικά!
Εἰδήσεις. 1. Τῇ Δευτέρᾳ καὶ Τρίτῃ τοῦ παραλύτου τῶν κανόνων τοῦ Μηναίου προτάσσεται ὁ κανὼν τοῦ παραλύτου «Θαυμαστὸς ἐνδόξως» (μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι»). ΔΕΕ2020 σελ. 216
 

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
Ο Κανόνας του Παραλύτου υπάρχει ολόκληρος (μετά των ειρμών) στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου (σ. 383 έκδοσης Ρηγόπουλου).
Να είστε καλά κ Γιάννη! Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω! Αλλά ο παλιός μας βγάζει από τον κόπο!
Παρόλα αυτά θα τελειώσω και θα ανεβάσω αυτό που άρχισα. Όχι, πως υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη απλά για προσωπική μου εξάσκηση!
 

Diogenes

Νέο μέλος
Αγαπητέ κύριε Πολύκαρπε,
πολύ καλή η δουλειά σας!
Εύχομαι σύντομα να συνεχίσετε με τις υπόλοιπες καταβασίες. Μπορείτε να μάς ανεβάσετε τις εικόνες με τις κατεβασιές από το Ειρμολόγιο του Μπαλασίου;
Γνωρίζω ότι υπάρχει το συγκεκριμένο χειρόγραφο στην Βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου. Υπάρχει κάπου και σε PDF;

Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ολόκληρος ο κανόνας μαζί με όλους τους ειρμούς του υπάρχει τονισμένος στο χφ Τριώδιο-Πεντηκοστάριο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος που βρίσκεται στο Αρχείο του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου (Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου - "Πέργαμος"): https://analogion.com/forum/index.p...ο-Χουρμουζίου-χαρτοφύλακος.40468/#post-228666 το οποίο
Έχει ανεβεί ΕΔΩ.
Δείτε από σελίδα 357 κ.εξ. του PDF.

Μπορεί κανείς, λοιπόν, να συγκρίνει πώς είναι τονισμένος ο Κανόνας του Παραλύτου στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου και πώς στο Τριώδιο-Πεντηκοστάριο του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος.
 

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
Γνωρίζω ότι υπάρχει το συγκεκριμένο χειρόγραφο στην Βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου. Υπάρχει κάπου και σε PDF;
Ο κώδικας της ΒΚΨ (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/125125). Δεν τον έχω σε pdf. Βέβαια, εγώ δεν είχα μπροστά μου αυτόν τον κώδικα αλλά τον ΕΒΕ 946. Τώρα αν θέλετε να δείτε το Ειρμολόγιο του Μπαλάση σας προτείνω ως πιο εύκολη λύση (λόγο server) τον κώδικα Σινά 1260: https://www.loc.gov/resource/amedmonastery.00271076149-ms/?sp=120
Οι πρώτοι 3 Ειρμοί που μας ενδιαφέρον είναι στα φύλλα 112v, 114v, και 116v.

Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ολόκληρος ο κανόνας μαζί με όλους τους ειρμούς του υπάρχει τονισμένος στο χφ Τριώδιο-Πεντηκοστάριο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος που βρίσκεται στο Αρχείο του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου (Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου - "Πέργαμος"): https://analogion.com/forum/index.p...ο-Χουρμουζίου-χαρτοφύλακος.40468/#post-228666 το οποίο
Δείτε από σελίδα 357 κ.εξ. του PDF.

Μπορεί κανείς, λοιπόν, να συγκρίνει πώς είναι τονισμένος ο Κανόνας του Παραλύτου στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου και πώς στο Τριώδιο-Πεντηκοστάριο του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος.
Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μου δώσατε! Δεν θα γράψω κάτι άλλο εδώ γιατί φοβάμαι ότι σιγά σιγά αποπροσανατολίζω το θέμα του συγκεκριμένου thread. Ευχαριστώ πολύ όλους!
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Ο Κανόνας του Παραλύτου υπάρχει ολόκληρος (μετά των ειρμών) στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου (σ. 383 έκδοσης Ρηγόπουλου).

Και ειδικά αν ψάλλεις καθημερινή (πλην ΣΚ)...οφείλεις να τον γνωρίζεις...(όπως και τους υπόλοιπους των Κυριακών του Πεντηκοσταρίου)...αλλιώς αυτοσχεδιάζεις ή...ρεζιλεύεσαι...
 
Last edited:

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
Παραλύτου 9η, σύντομη και αργή.

Υ.Γ.
Η Καταβασία (αργή) είναι του Μπαλάση αλλά δεν ακολουθώ πιστά τις αναλύσεις και την ορθογραφία των 3Δ. Την έγραψα όπως πάνω-κάτω ψέλνω
 

Attachments

  • Παραλύτου 9η συντομη - αργή.pdf
    788.3 KB · Views: 25
Top