Καταβασίες, Θ΄Ωδή (αργή) Ιδιόμελο και Δοξαστικό Αίνων Κυριακής των Απόκρεω

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
1) Καταβασίες " Βοηθός και σκεπαστής..." μόνον Δεξιού.Θρασ. Σταν.
2) "Την Τιμιωτέρα..." & Θ΄Ωδή "Ασπόρου συλλήψεως... αργή Θρ. Σταν.
3) Ιδιόμελο "Ω ποία ώρα τότε....." ήχος πλ.β΄ Θρασ. Στανίτσα.
4) Δοξαστικό "Προκαθάρωμεν εαυτούς..." ήχος Α΄ Χαρ. Ταλιαδώρου .
Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν. Προφ. Ηλιού Φρανκφούρτης (03.03.2019)

 
Top