Κατάλογος χειρογράφων Σίμωνος Καρά (υπό έκδοση)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Από τη σελίδα του κ. Μανώλη Γιαννόπουλου (εδώ) μεταφέρω τα πιό κάτω σχετικά και ενδιαφέροντα.

10. «A legendary collection of Greek Manuscripts. First approach to Simon Karas᾿ archives», 7th International Congress on Greek Palaeography, (Madrid 15-20/9/08). Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά. Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου της Μαδρίτης (www.filol.csic.es/novedades.html) μπορεί κάποιος να ενημερωθεί εκτενώς για τα σχετικά με αυτό. Η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μια σημαντική κίνηση για την καθιέρωση της ενασχόλησης με τα μουσικά χειρόγραφα στα σπουδαία αυτά, ανά πενταετία, συνέδρια της Comité International de Paléographie Grecque (μετά και την συμμετοχή μου σ᾿ εκείνο της Δράμας το έτος 2003), ενώ ταυτόχρονα είναι η πρώτη επιστημονική εργασία για την περίφημη και πολύτιμη για την μουσικολογία, συλλογή του αειμνήστου Σίμωνα Καρά. Για την εργασία μου με τα χειρόγραφα Καρά βλ. παρακάτω ειδική μνεία.


[...]

ζ. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργασίες

Σε συνεργασία με την κ. Μαρία Λ. Πολίτη ανέλαβα την υποχρέωση της συστηματικής έρευνας, οριστικής ταξινόμησης και πρώτης εκτίμησης της περίφημης, και κατ᾿ άλλους θρυλικής, συλλογής χειρογράφων του μεγάλου δασκάλου της ελληνικής μουσικής και ήδη εν μακαριστοίς Σίμωνα Καρά. Η εργασία έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την συγκινητική συμπαράσταση της κ. Αγγελικής Καρά, χήρας του διδασκάλου. Μετά την πολυήμερη κοπιαστική ενασχόληση με το θέμα, διαπιστώθηκε τελικά ότι τα μουσικά χειρόγραφα της σπουδαίας αυτής βιβλιοθήκης είναι διακόσια, ενώ υπάρχουν και περίπου δεκαοκτώ άλλου περιεχομένου. Όλα αυτά κατατάχθηκαν, αριθμήθηκαν και καταγράφηκαν τα βασικότερα στοιχεία του περιεχομένου τους. Πολλές και σημαντικές είναι οι ωφέλειες από την πραγματοποιηθείσα αρχική μελέτη και καταγραφή του περιεχομένου των κωδίκων αυτών σε όλα τα θέματα της επιστήμης της μουσικολογίας, υμνογραφίας, κωδικολογίας και ευρύτερα στην έρευνα πάνω στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό.
Στην αναλυτική εισαγωγή του υπό έκδοση αναλυτικού καταλόγου, ο οποίος θα περιλαμβάνει και πολλά πανομοιότυπα με βάση την φωτογράφηση που ήδη έχει πραγματοποιηθεί, περιγράφεται όλο το χρονικό αυτής της εργασίας, τα προβλήματά της και τα αποτελέσματα της έρευνας.
 
Top