Κατάλογος μουσικών χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου Παναγίου Τάφου

ixadin

Ηχάδιν
Ένα πρόχειρο και κακόζηλο ευρετήριο, που καλό είναι να χρησιμοποιείται παραλλήλως με το Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη τ.4-5 του Α. Παπαδόπουλου - Κεραμέα
 

Attachments

  • mss ΜΠΤ.doc
    116 KB · Views: 201
Top