Κατάλογος Χειρογράφων Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#5
Μιά πολύ σύντομη κριτική του Καταλόγου αυτού, απόσπασμα από σύντομο υπόμνημα που έδωσα στο Διευθυντή της ΕΒΕ πέρσι, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, που ανέλαβα, ως αποσπασμένος εκεί, την αναλυτική καταλογογράφηση των μουσικών χφφ της ΕΒΕ.
 

Attachments

Top