Κατάλογος Χειρογράφων Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)

Μιά πολύ σύντομη κριτική του Καταλόγου αυτού, απόσπασμα από σύντομο υπόμνημα που έδωσα στο Διευθυντή της ΕΒΕ πέρσι, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, που ανέλαβα, ως αποσπασμένος εκεί, την αναλυτική καταλογογράφηση των μουσικών χφφ της ΕΒΕ.
 

Attachments

  • Καταλογογράφηση μουσικών χειρογράφων ΕΒΕ-Ι.Αρβανίτης.doc
    44 KB · Views: 219
Για όσα μουσικά χφφ καταλογογράφησα κατά την υπηρεσία μου στην ΕΒΕ, υπάρχουν οι καταλογογραφήσεις μου στο αποθετήριο της ΕΒΕ ως «Συνοδευτικό υλικό» (βλ. πάνω δεξιά, όταν ανοίγει το χφ).
 
Back
Top