Κατάλογοι χειρογράφων Πάτμου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
1) Κατάλογος Σακκελίωνος 1890.

2) Κατάλογος Δ. Καλλιμάχου. Δημοσιεύθηκε σὲ συνέχειες τοῦ περιοδικοῦ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν μπόρεσα νὰ ἐντοπίσω τὸ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, τόμος 17 (1918), σελ. 117 - 128.

3) Ἀθ. Κομίνη Πατμιακὴ βιβλιοθήκη ἤτοι Νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου, Τόμος Α ́. Κώδικες 1-101, 1988. Δὲν τὸ ἔχω.
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Φάρο, τόμος 17 (1918), σελ. 117 - 128, θὰ συμπληρωνόταν ὁ κατάλογος.

Εὐχαριστῶ πολύ!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Φάρο, τόμος 17 (1918), σελ. 117 - 128, θὰ συμπληρωνόταν ὁ κατάλογος.

Εὐχαριστῶ πολύ!
Βρῆκα τὰ ἐλλείποντα φύλλα καὶ τὰ ἐνέταξα.
 

Attachments

Top