Κατάλογοι χειρογράφων Πάτμου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
1) Κατάλογος Σακκελίωνος 1890.

2) Κατάλογος Δ. Καλλιμάχου. Δημοσιεύθηκε σὲ συνέχειες τοῦ περιοδικοῦ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν μπόρεσα νὰ ἐντοπίσω τὸ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, τόμος 17 (1918), σελ. 117 - 128.

3) Ἀθ. Κομίνη Πατμιακὴ βιβλιοθήκη ἤτοι Νέος κατάλογος τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου, Τόμος Α ́. Κώδικες 1-101, 1988. Δὲν τὸ ἔχω.
 

Attachments

  • Κατάλογος Πάτμου.pdf
    26.5 MB · Views: 79
  • Δ. Καλλιμάχου Πατμιακῆς Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα.pdf
    6.7 MB · Views: 58

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Φάρο, τόμος 17 (1918), σελ. 117 - 128, θὰ συμπληρωνόταν ὁ κατάλογος.

Εὐχαριστῶ πολύ!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Φάρο, τόμος 17 (1918), σελ. 117 - 128, θὰ συμπληρωνόταν ὁ κατάλογος.

Εὐχαριστῶ πολύ!
Βρῆκα τὰ ἐλλείποντα φύλλα καὶ τὰ ἐνέταξα.
 

Attachments

  • Δ. Καλλιμάχου Πατμιακῆς Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα.pdf
    11.9 MB · Views: 52
Top