Κανόνες 6ης Αυγούστου (Μεταμορφώσεως)

Kostas Tsig

Μαθητευόμενος Ιεροψάλτης
Το τυπικο λέει ότι οι κανόνες ψέλνονται αμφότεροι εις 4 και ο πρώτος με τους ειρμους....όμως δεν βγαίνουν να τους πεις 4 και 4.......οπότε με ποια σείρα τους λένε???
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Όπου τα τροπάρια είναι τρία, διπλασιάζεται το πρώτο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συμπληρωματικῶς
Το τυπικο λέει ότι οι κανόνες ψέλνονται αμφότεροι εις 4 και ο πρώτος με τους ειρμους....
... καί ὁ δεύτερος ἄνευ εἱρμῶν. Ἀλλά οἱ εἱρμοί τῆς δ΄ καί θ΄ ᾠδῶν τοῦ δευτέρου κανόνος ψάλλονται διότι περιλαμβάνονται στήν ἀκροστιχίδα (πρβλ. ΣΤ σ. 67). Μάλιστα τῆς δ΄ εἶναι τῆς ἑορτῆς «Ἐκ σαρκός σου βολίδες Θεότητος, ἐξεπορεύοντο· Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, ὅθεν οἱ πρόκριτοι, μέλποντες ἀνεβόων· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε». Τό ὅτι ψάλλονται φαίνεται στά φυλλάδια πού παρέπεμψα


....όμως δεν βγαίνουν να τους πεις 4 και 4.......οπότε με ποια σειρά τους λένε???
Ἐκτός ἀπό ἐπανάληψη κάποιων εἱρμῶν ἤ τροπαρίων, ὅπως προεγράφη, δυνατόν νά ἔχουμε καί περικοπή ὅπου εἶναι περισσότερα...

 
Last edited:
Top