Καλό Τριώδιο

parianos

Νίκος Γαβαλάς
#1
Σας εύχομαι Καλό Τριώδιο, και Καλή Δύναμη—
Μακάρι να μπορέσουμε να ανέβουμε όλοι σαν κοινωνία πιο ψηλά σαν τον Ζακχαίο—με ποθώ να φύγουν τα πόδια μας από την γη—ώστε «έν καθαρά καρδία» δοξάσουμεν τον Αναστάντα έκ νεκρών.
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=163754#post163754

Με εκτίμηση,
Νίκος
 
Last edited:
#2
Σας εύχομαι Καλό Τριώδιο, και Καλή Δύναμη—
Μακάρι να μπορέσουμε να ανέβουμε όλοι σαν κοινωνία πιο ψηλά σαν τον Ζακχαίο—με ποθώ να φύγουν τα πόδια μας από την γη—ώστε «έν καθαρά καρδία» δοξάσουμεν τον Αναστάντα έκ νεκρών.
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=163754#post163754

Με εκτίμηση,
Νίκος
Άνοιξε πριν από λίγο το θαυμάσιο λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας, που τυγχάνει υμνογραφικό αριστούργημα, αφού οι θεσπέσιοι, κατανυκτικοί & πλούσιοι σε νοήματα & μουσικά συναισθήματα ύμνοι του, σαγηνεύουν κάθε ταραγμένη ψυχή, κάνοντάς την να "έλθει εις εαυτόν" και τελωνικώς να αναφωνήσει προς το Δημιουργό της: "Ιλάσθητι ημίν ο Θεός τοις αμαρτωλοίς".
Καλούμαστε όλοι (Πρωτοψάλτες, Λαμπαδάριοι, Δομέστιχοι, Ισοκράτες, Τυπικάριοι, μαθητευόμενοι κ.ά. βοηθοί,) να απαρνηθούμε "τους μεγαλόφρονας λογισμούς" και "τη μετανοία κλινόμενοι", έχοντας συντετριμένες καρδίες, προς τον Σωτήρα κραυγάζοντες: ίλαθε μόνε ημίν ευδιάλακτε".
Καλή δύναμη, με κατάνυξη, ταπείνωση, υπομονή, μακροθυμία, πραότητα, αγάπη, εγκράτεια.
 
#5
Άρχισε από σήμερα για εμάς τους Ορθοδόξους η πλέον κατανυκτική και μυσταγωγική περίοδος των εννέα (9) εβδομάδων, μέχρι την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδος, η υμνολογία των οποίων περιλαμβάνεται στο Τριώδιον. Και τί υμνολογία! Εξαίσια και υποβλητική, θεόπνευστη και θεοδώρητη. Με τροπάρια ασύγκριτης πνευματικής δημιουργίας και μοναδικής νοηματικής εμνεύσεως, τα οποία, σε συνδυασμό και με την θεσπέσια μουσική επένδυσή τους μας μεταρσιώνουν. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο κατάλληλη και πιο κατανυκτική υμνολογία, για να μας συνοδεύσει και να μας οδηγήσει στην άσκηση της εγκράτειας και της μετάνοιας, που απαιτούνται για να ζήσομε την Μεγάλη Εβδομάδα, να παρακολουθήσουμε το δρόμο του Κυρίου προς τον Γολγοθά, να συμπάσχουμε με τα πάθη του και με την σταύρωσή του, να θρηνήσουμε κατά την ταφή του και επαρκώς προετοιμασμένοι να πανηγυρίσουμε την λαμπροφόρο του Ανάσταση. Το ανεπανάληπτο μήνυμα της νίκης της ζωής και της καταπάτησης του θανάτου.
Το στάδιον, λοιπόν, "των αρετών ηνέωκται, οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της νηστείας αγώνα."
Καλό Τριώδιο, καλό στάδιο και νικηφόρο αγώνα!
 
#7
1613841292665.png
(Η εικόνα από: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4446)
"Ἑαυτοὺς ἀδελφοὶ ἅπαντες ταπεινώσωμεν, στεναγμοῖς καὶ ὀδυρμοῖς τύψωμεν τὴν συνείδησιν, ἵνα ἐν τῇ κρίσει τότε τῇ αἰωνίᾳ, ἐκεῖ ὀφθῶμεν πιστοὶ ἀνεύθυνοι, τυχόντες ἀφέσεως· ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὄντως ἡ ἄνεσις, ἣν ἰδεῖν ἡμᾶς νῦν ἱκετεύσωμεν, ἐκεῖ ὀδύνη ἀπέδρα λύπη καὶ οἱ ἐκ βάθους στεναγμοί, ἐν τῇ Ἐδὲμ τῇ θαυμαστῇ, ἧς ὁ Χριστός δημιουργός, Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος."

Άνοιξε και πάλι το Τριώδιο, "ένα βιβλίο - ταξίδι στα άδυτα της ψυχής του ανθρώπου..."
"Ὡς ὁ Τελώνης καὶ ἡμεῖς, τύπτοντες εἰς τὸ στῆθος, κατανύξει βοῶμεν· Ἱλάσθητι ὁ Θεός, ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, ὅπως τούτου λάβωμεν τὴν ἄφεσιν..."
Καλή δύναμη με ειρήνη & υπομονή!
 
#8
"Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς."
Με την χάρη και την βοήθεια Του Κυρίου, άρχεται και φέτος το Τριώδιον το Κατανυκτικόν.
Πάντα με κατακλύζουν ιδιαίτερα συναισθήματα, όταν από την βιβλιοθήκη μου ανασύρω για την περίοδο αυτή το μουσικό βιβλίο του Τριωδίου και το αντίστοιχο μουσικό βιβλίο των Χαιρετισμών.
Το περιεχόμενο τους, νοηματοδοτεί λίγο λίγο κάθε εβδομάδα, τα βήματα προς την μυσταγωγική ανάβαση μας εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και από εκεί, την πορεία μας προς την Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να υποδεχθούμε το Θείο Πάθος και την Ανάσταση του Θεανθρώπου.
Ας παρακαλέσουμε τον Πανάγαθο Θεό μας, εκτός από υγεία σωματική και πνευματική, να μας χαρίσει ταπείνωση, αυτογνωσία και επίγνωση των σφαλμάτων μας.
Καλό και ευλογημένο Τριώδιο φίλοι μου.
Καλό αγώνα με υγεία.
 
Top