Καλοφωνικός ειρμός "Τω παντάνακτος εξεφαύλισαν", ήχος α', Γιωβάσκος Βλάχος, εξήγηση Catalin Cernatescu

#1
Dear Friends,
I could use an opinion on this exegesis, as it is my very first endeavour. The heirmos belongs to the Romanian composer and protopsaltes of Ungrovlahia's Court from the end of 17th century, Giobaskos Vlachos (cca. 1670-1700), student of Germanos Neon Patron.
Enjoy!

Later edit: I corrected the text.

View attachment 108532 View attachment 108533
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Εὐχαριστοῦμε!
Τό θέμα μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση, μεταφέρθηκε ἀπό Καλοφωνικοί Ειρμοί, στήν Εξήγηση.
Οἱ δύο εἰκόνες ἐπισυνάπτονται σέ ἀρχεῖο pdf.


Κάποια στοιχεῖα στό Ψ ἐδῶ.
Ἐπίσης, ὅπως διαβάζουμε ἐδῶ, ποῖος εἶναι ὁ ἔτερος καλοφωνικός εἱρμός πού μελοποίησε;
 

Attachments

#3
Dear Father,
The other kalophonikos heirmos is Εν Σιναίω τω όρει ηχ. γ', in χφ. Ξηροποτάμου 114, φ. 393β-394α. It's the only manuscript I could identify so far his second heirmos.
 

Attachments

Last edited:
Top