Καλοφωνικός ειρμός "Πώς σου την χάριν υμνήσαιμι..." Πέτρου Μπερεκέτου σε ήχο πλάγιο του τετάρτου

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
ἀγαπητοί, ἀναζητῶ τόν καλοφωνικό εἱρμό "Πώς σου τήν χάριν υμνήσαιμι...". Εἶναι μέλος τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου σέ ἦχο πλάγιο τοῦ τετάρτου.
Βρίσκεται στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου τοῦ ταμείου ἀνθολογίας [θεία λειτουργία] τοῦ Χουρμουζίου, τό ὁποῖο ἔχει ἀναρτηθεῖ στήν ἱστοσελίδα τοῦ συλλόγου ἱεροψαλτῶν Χαλκιδικῆς. Ἀτυχῶς ὅμως δέν φαίνεται πολύ καθαρά. Μήπως κάποιος πού ἔχει τό βιβλίο μπορεῖ νά σαρώσει ἐκ νέου καί νά τό ἀναρτήσει;
 
Top