Καλοφωνικός Ειρμός «Εσείσθησαν λαοί» Ήχος Άγια Πέτρου Μπερεκέτη

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Last edited by a moderator:

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Θα ήθελα να σημειώσω κάτι:
Στο ''κραταιαί'' καταλήγει στον άνω Πα. Η μαρτυρία που έχει το κείμενο (Μ. Κυψέλη) είναι σωστή; Άλλες εκδόσεις (και διασκευές ακόμα) έχουν τη διατονική μαρτυρία του Δι. Και αν είναι σωστή γιατί πιο κάτω στην 3η σειρά μετά την μαρτυρία του κάτω δι, που χτυπάει ανάβαση στον άνω Νη έχει τη διατονική φθορά του Νη; Αφού ούτως ή άλλως, Νη θα πεις, πρέπει να βάλει και φθορά; Άρα, μήπως υπάρχει κάποια φθορά πριν την κατάληξη στον άνω Πα, γι' αυτό και η μαρτυρία του Δι;
Ευχαριστώ!
 
Top