Καλοφωνικοί ειρμοί και Κρατήματα - Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Πτυχιούχων

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
Από το σχετικό θέμα: "Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Πτυχιούχων - Χαρίλαος Ταλιαδώρος"

απομόνωσα τα ηχητικά.
Καλοφωνικός ειρμός "Αποβλεψάμενος ο τύραννος Πέτρου Μπερεκέτου" με "κράτημα Ιωάννου",
και καλοφωνικός ειρμός "Εσείσθησαν λαοί Πέτρου Μπερεκέτου".

Όλα σε παραλλαγή και μέλος
 

Attachments

 • Αποβλεψάμενος ο τύραννος Πέτρου Μπερεκέτου ήχος α - παραλλαγή Χαρίλαος Ταλιαδώρος με μαθητές.mp3
  7.7 MB · Views: 83
 • Αποβλεψάμενος ο τύραννος Πέτρου Μπερεκέτου ήχος α - Χαρίλαος Ταλιαδώρος.mp3
  7.5 MB · Views: 56
 • Εσείσθησαν λαοί Πέτρου Μπερεκέτου ήχος άγια - παραλλαγή Χαρίλαος Ταλιαδώρος με μαθητές.mp3
  9.2 MB · Views: 70
 • Εσείσθησαν λαοί Πέτρου Μπερεκέτου ήχος άγια - Χαρίλαος Ταλιαδώρος.mp3
  9.6 MB · Views: 60
 • Κράτημα Ιωάνου πρωτοψάλτου ήχος α Κε - παραλλαγή Χαρίλαος Ταλιαδώρος με μαθητές.mp3
  7.9 MB · Views: 73
 • Κράτημα Ιωάνου πρωτοψάλτου ήχος α Κε - Χαρίλαος Ταλιαδώρος.mp3
  6.7 MB · Views: 63
Top