Καινούργιο website της χορωδίας Τρόπος

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?

Παρότι είχα επισκεφθεί πολλές φορές τη σελίδα μόλις σήμερα πρόσεξα πως η ξεχωριστή υποσελίδα με τον τίτλο ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ, είναι γεμάτη με αναφορές από προκαθημένους εκκλησιών ακαδημαϊκούς κ.α. σχετικά με το έργο του βυζαντινού χορού ΤΡΟΠΟΣ. Πιστεύω πως παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Παρότι είχα επισκεφθεί πολλές φορές τη σελίδα μόλις σήμερα πρόσεξα πως η ξεχωριστή υποσελίδα με τον τίτλο ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ, είναι γεμάτη με αναφορές από προκαθημένους εκκλησιών ακαδημαϊκούς κ.α. σχετικά με το έργο του βυζαντινού χορού ΤΡΟΠΟΣ. Πιστεύω πως παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Ὄντως, ἀρκεῖ νὰ τὰ διαβάσει κάποιος.
 
Top