Καινούργιο Μουσικό Βιβλίο: «Όλα τα Απολυτίκια και Κοντάκια του Έτους»

frephraim

Παλαιό Μέλος
#1
Τελείωσα ἕνα καινούργιο βιβλίο στὰ ἀγγλικά: «Ὅλα τὰ Ἀπολυτίκια καὶ Κοντάκια τοῦ Ἔτους» Γιὰ νὰ τὸ κατεβάσετε δωρεὰν στὴ Βυζαντινὴ σημειογραφία (1469 σελίδες): http://www.stanthonysmonastery.org/music/ApolytikiaB.htm
Γιὰ νὰ τὸ κατεβάσετε δωρεὰν στὸ πεντάγραμμο (1525 σελίδες), νὰ πᾶτε στό: http://www.stanthonysmonastery.org/music/Apolytikia.htm

Ἔγραψε ἕνα πρόλογο ὁ Νῖκος Γιαννουκάκης (ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μητροπόλεως τοῦ Πίτσμπουργκ). Ὑπάρχει καὶ ἕνας πίνακας ποὺ δείχνει ποιὸ εἶναι τὸ τελευταῖο κοντάκιον μετὰ τὴν μικρὴ εἴσοδο στὴ Θεία Λειτουργία.

Ἂν παρατηρήσετε κανένα λάθος, σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ πῆτε.

ἐν Χριστῷ
+π. Ἐφραίμ
 
Top