Ιστοσελίδα ymnologia.gr (παράλληλη μετάφραση λειτουργικών κειμένων)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Μετέφερα μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση σ᾿ αὐτή τήν ὑποενότητα.
Πολύ σημαντική ἐργασία (μιᾶς 10ετίας ὅπως διάβασα) πού καλύπτει μεγάλο εὗρος
Περιεχόμενα: Συλλειτουργικό, Οκτώηχος, Εωθινά, Τριώδιο, Μ. Εβδομάδα, Πεντηκοστάριο, Μηνολόγια.
http://www.ymnologia.gr/index.php?book=100

Δεν ἐπιδιώκω οὔτε ἐπιθυμῶ τήν ὑποκατάσταση τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῶν ὕμνων ἀπό τή μετάφραση τους κατά τήν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν.
 
Top