Ιδιόμελα αποστίχων της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών (του εμπεσόντος εις τους ληστάς)

Η Κυριακή Δ΄ Νηστειών παλαιότερα είχε θέμα της τον "εμπεσόντα εις τους ληστάς" (Ασώτου). Απομεινάρια αυτής της ακολουθίας είναι ο κανών που συνεχίζει να περιλαμβάνεται στον όρθρο. Ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στο έργο του "Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον" τόμος Β΄ σσ 140-142 παραθέτει εκ της χειρογράφου παραδόσεως προσόμοια, κοντάκιον και εξαποστειλάριον. Αλλά διατηρούνται στο Τριώδιο και τα παρακάτω ιδιόμελα των αποστίχων Εσπερινού και Όρθρου της ακολουθούσης εβδομάδος με ιδιαίτερα κατανυκτικό περιεχόμενο.
Αξίζει τον κόπο μια επαφή με αυτά.
 

Attachments

  • ΙΔΙΟΜΕΛΑ Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.doc
    182 KB · Views: 16

Shota

Παλαιό Μέλος
Το έντυπο Τριώδιο είναι συρραφή εκ διαφόρων πηγών και παραδόσεων. Σύμφωνα με τον αρχαίο Ιεροσολυμιτικό Τυπικό (όχι αυτό του Αγ. Σάββα), τη δ’ Κυριακή νηστειών διαβάζονταν τη παραβολή του καλού Σαμαρείτη.

Αλλά και τη ε’ Κυριακή κατά την Ιεροσολυμιτικη τάξη η περικοπή ήταν του πλούσιου και του Λαζάρου. Εξ ου και το πασίγνωστο δοξαστικό «Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» στον όρθρο.
 
Η Κυριακή Δ΄ Νηστειών παλαιότερα είχε θέμα της τον "εμπεσόντα εις τους ληστάς" (Ασώτου)

Διόρθωση:Η Κυριακή Δ΄ Νηστειών παλαιότερα είχε θέμα της τον "εμπεσόντα εις τους ληστάς" (Παραβολή Καλού Σαμαρείτου)
 
Top