[Ψάχνω] Ιακώβου Ναυπλιώτου: «Φόρμιγξ, ἤτοι συλλογὴ ᾀσμάτων καὶ ᾠδῶν, τῶν μὲν μετενεχθέντων ἐκ τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς γραφῆς εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς ...

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Βρήκα την παραπομπή για το παραπάνω βιβλίο σε κείμενο του κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη (παραπομπή 18).

Μήπως υπάρχει κάπου το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή; Ευχαριστώ!
 
Top