ΙΕΡΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ 1895

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Από το Google,
ΙΕΡΟΝ ΕΚΛΟΓΙΟΝ
Περιέχον
Τα Εωθινά Ευαγγέλια
Τας Ευαγγελικάς και Αποστολικάς περικοπάς
τας αναγινωσκομένας κατά παν Σάββατον και
Κυριακήν και τας κυριωτέρας Εορτάς
Τας Ιεράς Ακολουθίας
της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα
Λεπτομερές Μηνολόγιον μετά των Τυπικών
Διατάξεων και Πασχάλια

υπό
ΚΙΜΩΝΟΣ ΦΑΚΑΡΟΥ
Πρωτοψάλτου του ναού του Αγίου Νικολάου

ΕΝ ΒΑΡΝΗ
1895​
 

Attachments

  • Ιερόν Εκλόγιον (Εν Βάρνη 1895).pdf
    8.4 MB · Views: 306
Top