ΙΑ' εωθινόν δοξαστικόν και χερουβικόν σε ήχο πλ. α΄.'

#1
Ανεβάζω το ΙΑ' εωθινόν δοξαστικόν από το βιβλίο του Αθανασίου Καραμάνη και το Χερουβικόν σε ήχο ΠΛ Α' του Βασιλείου Νικολαίδη σε ζωντανή ηχογράφηση
 

Attachments

Top