[Ερώτηση] Θ. Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Σε αυτό το μήνυμα ο π. Μάξιμος αναφέρει ότι η Λειτουργία που έχουμε στα χέρια μας είναι η γνήσια αρχαία Λειτουργία του Ιακώβου του Αδελφοθέου όπως την παρουσιάζει ο αείμνηστος καθηγητής κ. Φουντούλης με τις όποιες επιδράσεις που αυτή δέχτηκε με την πάροδο των αιώνων.

Στο συναξάριο του Αγίου στο Μηναίο και συγκεκριμένα στον βίο και την πολιτεία του, αναφέρεται ότι την Λειτουργία αυτή του την δίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός! Αληθεύει; Είχα πάντα την εντύπωση ότι και αυτή καθώς και οι μεταγενέστερες Θ. Λειτουργίες που αποτελούν εξέλιξη αυτής της αρχαίας, ήταν κατά βάση ανθρώπινη έμπνευση (εννοώ θεόπνευστη, αλλά μέσω του Αγίου ανδρός) και όχι ότι παρεδώθηκε δια στόματος του ίδιου του Θεανθρώπου! Εάν ισχύει, για μένα προσωπικά (εφόσον είναι νέο στοιχείο) αυτό είναι κάτι το τουλάχιστον συγκλονιστικό (πολύ μικρή λέξη, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια που να το περιγράφει...) :eek:
 
Στο συναξάριο του Αγίου στο Μηναίο και συγκεκριμένα στον βίο και την πολιτεία του, αναφέρεται ότι την Λειτουργία αυτή του την δίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός!

Ας απαντήσει καλύτερα ο π. Μάξιμος ως Ιερεύς που γνωρίζει την Θεία Λειτουργία αφού την τελεί και σίγουρα και θα έχει ψάξει κάτι παραπάνω και θα έχει βιώσει την Θεία Λειτουργία του Ιακώβου, αλλά κι ο κ. Θεοδωράκης -εκτός των άλλων -και ως ερευνητής του Τυπικού.
Εγώ από ότι θυμάμαι -δεν θυμάμαι όμως πού- είναι ότι γενικά η Θεία Λειτουργία ως μυστήριο παραδόθηκε από τον Κύριο αλλά η αναφορά του Αγίου Βασιλείου δεν αποτελεί "επιτομή- σύντμηση" της αναφοράς του Ιακώβου (Αδελφοθέου), ούτε η αναφορά του Ιωάννου του Χρυσοστόμου "σύντμηση" της αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου.
Ότι και η ραθυμία των ανθρώπων συνέβαλε στο να προτιμηθεί η συντομότερη αναφορά, αυτό είναι αναμφίβολο.
Πάντως γενικά το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας μας το δίδαξε ο Χριστός όποια αναφορά κι αν τελεσθεί!
 
«Καὶ γὰρ καὶ Ἰάκωβος ὁ κατὰ σάρκα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἀδελφός, ὃς τῆς Ἱεροσολυμιτῶν ἐκκλησίας πρῶτος τὸν θρόνον ἐνεπιστεύθη, καὶ Βασίλειος ὁ τῆς Καισαρέων ἀρχιεπίσκοπος, οὗ τὸ κλέος κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην διέδραμεν, ἐγγράφως τὴν μυστικὴν ἡμῖν ἱερουργίαν παραδεδωκότες, οὕτω τελειοῦν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ ἐξ ὕδατός τε καὶ οἴνου τὸ ἱερὸν ποτήριον ἐκδεδώκασι».
Κανὼν ΛΒ' τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου.

Ἐάν ὄντως ὁ θεῖος Ἰάκωβος εἶχε συγγράψει ἀναφορά, δέν θά περιλαμβανόταν στόν κανόνα τῆς Κ.Δ., ὅπως ἡ Καθολική ἐπιστολή του;
Ἀλλά καί ἄν δέν συνεγράφη ὑπό τοῦ ἁγίου Ἰακώβου, ἀλλ᾿ ἀποδίδεται εἰς αὐτόν διά τήν σπουδαιότητα τοῦ προσώπου του —«ἐπ᾿ὀνόματι» αὐτοῦ λέμε—, εἶναι ἀδιαμφισβήτητη ἡ ἀρχαιότητά της. Ἀνάγεται σέ χρόνους παλαιοτέρους τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Πάντως στά ἀρχαιότερα χειρόγραφα πού διασώζεται εἶναι ἀπό τοῦ 12ου αἰ. καί μετά, κυρίως 13ου, 14ου καί ἔχει ὑποστεῖ μεταγενέστερες παρεμβολές ἀπό ἐπίδραση τοῦ βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου.

 
Οἱ ἰδιαίτεροι ὕμνοι τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἀπό τήν ἔκδοση τῆς Ἀ.Δ. συνθέσεις τῶν μακαριστῶν Κων. Παπαδημητρίου καί Ἐμμ. Φαρλέκα, καθώς καί ἰδιαίτερη σύνθεση τοῦ ὡραίου καί κατανυκτικοῦ ὕμνου «῎Ανες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, τὰ παραπτώματα ἡμῶν, τὰ ἑκούσια, τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν γνώσει καὶ τὰ ἐν ἀγνοίᾳ», σέ πλ. α΄ ἀπό τόν ἀγαπητό μας καί ἐκλεκτό κ. Βαγγέλη Λιναρδάκη, Συντονιστή, βρίσκονται ἐδῶ.


 

Ἐνδιαφέροντα περί τῆς θ. λειτουργίας Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἔχουν γραφτεῖ ἐδῶ, καθώς καί στά προηγούμενα καί ἑπόμενα μηνύματα ἐκείνου τοῦ θέματος.

Τό κείμενο τῆς θ. λειτουργίας ὑπάρχει σέ αὐτό τό βιβλίο στή σελ. 25 ὑπό τόν τίτλο· LITURGIA SANCTI JACOBI GRAECORUM. Liturgy of S. James (Greek).
Ἐπίσης καί σ᾿ αὐτό τό ψηφιοποιημένο βιβλίο (ἀπό τό google) ὡς S. James. Ἄν κάποιος τό ξεχώριζε σέ pdf θά ἦτο εὐχῆς ἔργον.

Καθώς καί στά λειτουργικά κείμενα τοῦ π. Leo ἐδῶ.

 
Last edited:

Ἐάν ὄντως ὁ θεῖος Ἰάκωβος εἶχε συγγράψει ἀναφορά, δέν θά περιλαμβανόταν στόν κανόνα τῆς Κ.Δ., ὅπως ἡ Καθολική ἐπιστολή του;

Σιγουρότατα όχι!
 
Υπάρχει δυνατότητα να ανέβει εδώ η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου, όπως έγινε με την Προηγιασμένη;
Από όσο γνωρίζω έχει εξαντληθεί η έκδοση του κ.Πανώτη.
 
Υπάρχει δυνατότητα να ανέβει εδώ η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου, όπως έγινε με την Προηγιασμένη;
Από όσο γνωρίζω έχει εξαντληθεί η έκδοση του κ.Πανώτη.
Η Θεία Λειτουργία (το Λειτουργικό Ιερό κείμενο) ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου – Επιστασία – εκδόσει του Αριστείδη Πανώτη.

Στόν σύνδεσμο τοῦ Συλλλόγου Ὀρθοδόξων Τυφλῶν Ἑλλάδος σέ doc τό λειτουργικό κείμενο (ἀντιγραφή) ἀπό τό βιβλίο τοῦ κ. Πανώτη, ἀλλά (δυστυχῶς) σέ μονοτονικό.


 
Η Θεία Λειτουργία (το Λειτουργικό Ιερό κείμενο) ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου – Επιστασία – εκδόσει του Αριστείδη Πανώτη.

Στόν σύνδεσμο τοῦ Συλλλόγου Ὀρθοδόξων Τυφλῶν Ἑλλάδος σέ doc τό λειτουργικό κείμενο (ἀντιγραφή) ἀπό τό βιβλίο τοῦ κ. Πανώτη, ἀλλά (δυστυχῶς) σέ μονοτονικό.
Π. Μάξιμε, ἢ ὅποιος γνωρίζει στὴν σελ. 39 τῆς ἐργασίας τοῦ κ. Πανώτη ποὺ μᾶς παραθέσατε ἀναφέρει:
Ο λαός˙ Έλεος, ειρήνην, θυσίαν αινέσεως.
Εἶναι σωστὴ αὐτὴ ἡ διατύπωση ἢ πρόκειται γιὰ τυπογραφικὸ λάθος;
εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 
Last edited:

Εἶναι σωστὴ αὐτὴ ἡ διατύπωση ἢ πρόκειται γιὰ τυπογραφικὸ λάθος;
εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
Ἔτσι τό ἔχει καί ὁ Φουντούλης. Πρόκειται γιά αἰτιατική οὐδετέρου (τό ἔλεος). Στή λειτουργία Χρυσοστόμου καί Βασιλείου χρησιμοποιεῖται αἰτιατική ἀρσενικοῦ (ὁ ἔλεος).

 
11/11/2018, Ι.Μ. Βατοπεδίου, Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου.

Εγώ θα σας πω προς το παρόν πως οι πατέρες της μονής έκαναν μια πολύ σοβαρή λειτουργιολογική δουλειά και έφτιαξαν τη δίκη τους φυλλάδα. Η συνολική διάρκεια της λειτουργίας 1.5 ώρες (πλήθος κόσμος που κοινώνησε). Επίσης καμμία περίεργα πράγματα στιλ μετακίνηση της αγίας τραπέζης εις τον κέντρο του ναού. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
 
11/11/2018, Ι.Μ. Βατοπεδίου, Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου.

Εγώ θα σας πω προς το παρόν πως οι πατέρες της μονής έκαναν μια πολύ σοβαρή λειτουργιολογική δουλειά και έφτιαξαν τη δίκη τους φυλλάδα. Η συνολική διάρκεια της λειτουργίας 1.5 ώρες (πλήθος κόσμος που κοινώνησε). Επίσης καμμία περίεργα πράγματα στιλ μετακίνηση της αγίας τραπέζης εις τον κέντρο του ναού. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία.

Δική τους φυλλάδα καὶ αὐτοί ...

Οἱ φυλλάδες αὐξάνονται καὶ ... πληθύνονται τελικά, ἀκόμη καὶ στὴν τέλεση τῆς ... Θείας Λειτουργίας.
 
Η Θεία Λειτουργία (το Λειτουργικό Ιερό κείμενο) ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου – Επιστασία – εκδόσει του Αριστείδη Πανώτη.
Και σε μορφή PDF με σελιδοδείκτες.
 

Attachments

  • Η Θεία Λειτουργία ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου - Επιστασί...pdf
    316.2 KB · Views: 300
Last edited:

Attachments

  • Η Θ. Λειτουργία Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf
    957.4 KB · Views: 114
Με τον Αγγλικό πρόλογο μεταφρασμένο στην Ελληνική
ΑΚ

Δυστυχώς αυτή η έκδοση στηρίζεται σε έκδοση Παρισίων του 1560 που έγινε από ενα χφ. εφθαρμένο από τον Κωνσταντίνο Παλαιόκαπα (με τολμηρές προσθήκες και αφαιρέσεις). Βλ. δείγματα παρακάτω.

75A6F67E-D7E3-4CDE-90A5-1C2E14B0C42B.jpeg7121EF41-3771-403E-86C1-82547A6FE1C6.jpeg
 
Back
Top