Θ´ ᾠδὴ περιόδου Πεντηκοσταρίου

Στὴν Θ´ ᾠδὴ τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ τὸ Δόξα. τὸ μεγαλυνάριον εἶναι τὸ "Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν..." ἢ τὸ "Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου..."; Στὴν Κύπρο τὸ τυπικὸ διατάσσει τὸ δεύτερο, ἀλλὰ ἐδῶ http://www.porphyrios.gr/files/fyllades/syntetagmenes/2016/2016-06-05_kyriakh_tyfloy.doc βλέπω νὰ ἰσχύει τὸ πρῶτο. Πάντως καὶ στὸ εἱρμολόγιον τοῦ ἀειμνήστου Δημ. Ἰωαννίδη γράφει τὸ δεύτερο.
 
Top