"Θράκες μουσικοί" του Λεοντοπόλεως Σωφρονίου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Θράκες μουσικοί

Άρθρο του Λεοντοπόλεως Σωφρονίου (Ευστρατιάδη)
(Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1936, Έτος ΙΒ’, 46-75.)
 
Top