Θεοτόκε Παρθένε Ἀρτοκλασίας 8ηχον

#1
Ἀγαπητοί φίλοι, Χρόνια Πολλά καί Καλή Χρονιά.
Γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται ἐπισυνάπτω τό "Θεοτόκε Παρθένε Ἀρτοκλασίας 8ηχον" ἀπό τόν ἀγαπητό'ν φίλον π. Νικόλαον Ἰωσηφίδην, παλαιόν Κωνσταντινουπολίτην Ἱεροψάλτην καί τώρα συνταξιοῦχον Πρωτοπρεσβύτερον.
Ἐλπίζω νά τά καταφέρω. Ἀνεβάζω διά πρώτην φοράν συνημμένον. Ἄν δέν τά καταφέρω θά ξαναπροσπαθήσω.
Εὐχαριστῶ

View attachment TheotokeParthene_Oktaiho_NIosifidis.ram
 
Top