Θεοτόκε Παρθένε της Αρτοκλασίας υπό Πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Κροκίδη

#1
Κατ' ήχον και οκτώηχον ευρετηριασμένο.
Επισυνάπτεται επίσης και σχετικό άρθρο του Εμμ. Αθ. Λουκάκη με τίτλο "Η Αρτοκλασία και η κανονική της διάταξη"
  • Οι πηγές ως σύνδεσμοι επί των συνημμένων
 

Attachments

Top