Θεοτόκε Παρθένε της Αρτοκλασίας υπό Πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Κροκίδη

Κατ' ήχον και οκτώηχον ευρετηριασμένο.
Επισυνάπτεται επίσης και σχετικό άρθρο του Εμμ. Αθ. Λουκάκη με τίτλο "Η Αρτοκλασία και η κανονική της διάταξη"
  • Οι πηγές ως σύνδεσμοι επί των συνημμένων
 

Attachments

  • 1982_Θεοτόκε Παρθένε της Αρτοκλασίας κατ' Ήχον και Οκτώηχον_bkm.pdf
    7.3 MB · Views: 204
  • loukakis_artoklasia.pdf
    308.1 KB · Views: 97
Back
Top