Θεοδώρου Ε. Ακρίδα, Ηχώ Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Τόμος Αʹ: Όρθρος & Τόμος Β': Θεία λειτουργία.

#1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο συνάδελφος πρωτοψάλτης κ. Θεόδωρος Ακρίδας γνωστός για τις μουσικές – μουσικολογικές του δραστηριότητες γνωστοποιεί στους συναδέλφους ιεροψάλτες ότι διαθέτει το έργο του με τίτλο «ΗΧΩ ΒΥΖ. ΕΚΚΛ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΤΌΜΟΣ Α’ ΟΡΘΡΟΣ» (368 σελίδες) αντί της συμβολικής τιμής των 15€ πλέον εξόδων αποστολής.
Είναι ένα καλαίσθητο, εύχρηστο και ευανάγνωστο σε πολυτελή έκδοση βιβλίο, με ιδιόχειρη τη μουσική γραφή του εκδότη, που πρέπει να κοσμεί τη βιβλιοθήκη και προ πάντων τα αναλόγια των συναδέλφων.
Στην εισαγωγή του έργου αναγράφονται χρήσιμα στοιχεία, όπως το ιστορικό του, η ύλη του, η σωστή απόδοση κειμένων και μελών, ο ψάλτης (προσόντα – υποχρεώσεις - η στάση του) και τα καθιερωμένα μαθήματα (το άγραφο τυπικό).
Το βιβλίο σχολιάζουν, ο άρχων πρωτοψάλτης της Μ. τ. Χ. Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης, ο άρχων Αθανάσιος Καραμάνης, ο Βασ. Γούναρης, ο Χρόνης Αηδονίδης, ο Χρήστος Σερέτης, ο Μιχ. Οικονόμου και ο Μιχ. Ελευθεριάδης.
Επισυνάπτεται φωτογραφία, ο πίνακας των περιεχομένων, δείγμα γραφής (από την αργή δοξολογία του Α’ ήχου) και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον εκδότη.
 

Attachments

#2
Επισυνάπτω ανακοίνωση του γνωστού πρωτοψάλτου και μουσικολόγου Θ. Ακρίδα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο γνωστός πρωτοψάλτης και μουσικολόγος Θεόδωρος Ακρίδας, προτίθεται να εκδώσει και τον Β’ τόμο του μελοποιητικού έργου του, τη Θεία λειτουργία.
Το βιβλίο θα αποτελείται από 220 περίπου σελίδες καλοδεμένες και με ενισχυμένο εξώφυλλο βελβέτ και τα περιεχόμενά του είναι: Κύριε ελέησον, Τυπικά, Αντίφωνα, Κοντάκια, Τρισάγια, Όσοι εις Χριστόν, Τον Σταυρόν σου, με τα σχετικά δύναμις, προ και μετά του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, Χερουβικά κατ’ ήχον, Του δείπνου σου, Σιγησάτω πάσα σαρξ, Λειτουργικά – Άξιον εστίν κατ’ ήχον, τα της Θ. Λ. Μ. Βασιλείου, Επί σοι χαίρει, η Θ’ ωδή των εορτών του ενιαυτού, Κύριε ελέησον τριπλά, προ του Κοινωνικού, Κοινωνικά Κυριακών κατ’ ήχον, εορτών του ενιαυτού, ύμνοι απολύσεως, ο ΡΜΒ’ ψαλμός και καλοφωνικοί ειρμοί με κρατήματα.
Όλα τα μέλη (πλην ελαχίστων) είναι δημιουργήματα του εκδότου.
Ο Θ. Ακρίδας προσηλωμένος στα παραδεδομένα, δημιουργεί μέλη με κλασικές γραμμές, αυστηρώς εκκλησιαστικό ύφος, και άψογη ορθογραφία. Όλα τα μαθήματά του εμπεριέχουν το κάλλος και τη μεγαλοπρέπεια της αρχαίας απλότητας, την προσευχητική κατάνυξη και είναι παρά πάντων προσιτά και ευανάγνωστα.
Το έργο προλογίζει ο μουσικολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Αθανάσι-ος Σιαμάκης.
Λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης οικονομικής κατάστασης, το έργο θα διατίθεται μόνον 20€ ο τόμος συν 2€ η δαπάνη αποστολής.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και εφόσον βρεθούν ενδιαφερόμενοι να προεγγραφούν και να προκαταβάλλουν το αντίτιμο για την πραγματοποίησή της.
Πληροφορίες:
Θεόδωρος Ακρίδας
Αιτωλικού 101
30200 Μεσολόγγι
Τηλ. 26310-28383
Τηλ. FAX 26310-24742
 

SINGEORGE

Παλαιό Μέλος
#3
Τον Όρθρο του τον είχα δει στην Αποστολικη Διακονία. Δεν τον ειχα αγοράσει.. αλλά είναι αξιόλογο βιβλίο με απλές βατές Θέσεις. Στο ίδιο μοτίβο φαντάζομαι θα είναι κ η Λειτουργία του...
Στα + κ η ωραία γραμματοσειρά που έχει ....:)
 
#4
Ύστερα από επικοινωνία με τον αγαπητό φίλο κ. Θ. Ακρίδα, με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω δείγματα αυτής της εργασίας του, που κυκλοφόρησε προ ολίγων ημερών.
Από τα εκτιθέμενα εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για αξιόλογη έκδοση, που φέρει την προσωπική σφραγίδα του μελοποιού, ο οποίος και την διαθέτει σε πολύ προσιτή τιμή (όπως είχε προαναγγελθεί), για να μπορέσουν να την αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι στις δύσκολες ημέρες που ζούμε, λόγω των γνωστών συνθηκών που περνά η πατρίδα μας.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#5
Πρίν λίγες μέρες προμηθεύτηκα καί τα δύο βιβλία ἀπό τόν ἴδιο τόν μελοποιό. Ὄντως πρόκειται για ἐξαιρετική ἐργασία. Χωρίς νά ἀφίσταται τῶν παλαιῶν δασκάλων, ὁ κυρ-Θεόδωρος Ἀκρίδας δημιουργεῖ ὄμορφες συνθέσεις, ἀποφεύγει ἔντεχνα τίς παραφωνίες, ἐνῶ εἶναι λιτός στίς ἀναλύσεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι τά βιβλία του διαβάζονται εὔκολα. Ἐπίσης, χαρακτηρίζονται ἀπό πληρότητα, π.χ. ὁ ἱεροψάλτης θά βρεῖ στή "θεία λειτουργία" ὅλες τίς καταβασίες τῆς ἐνάτης ᾠδῆς σέ ἀργό μέλος πού θά χρειασθεῖ μετά τό "ἐξαιρέτως...". Χρησιμοποίησα τήν περασμένη Κυριακή καί τούς δύο τόμους κι ἔμεινα λίαν εὐχαριστημένος.
 
Top