Θεαρχίῳ νεύματι σὲ παλαιὰ χειρόγραφα

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Θέματα σχετικὰ μὲ τὴν δομὴ τῆς ὀκταηχίας ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ο. Gerlach, Im Labyrinth des Oktōīchos, Berlin 2009, μὲ ἔμφαση στὸ στιχηρὸ Θεαρχίῳ νεύματι καὶ ἐνδιαφέρουσες φωτο ἀπὸ παλαιὰ χειρόγραφα.
 

Attachments

Top