Θεαρχίῳ νεύματι σὲ παλαιὰ χειρόγραφα

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Θέματα σχετικὰ μὲ τὴν δομὴ τῆς ὀκταηχίας ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ο. Gerlach, Im Labyrinth des Oktōīchos, Berlin 2009, μὲ ἔμφαση στὸ στιχηρὸ Θεαρχίῳ νεύματι καὶ ἐνδιαφέρουσες φωτο ἀπὸ παλαιὰ χειρόγραφα.
 

Attachments

  • Diatribh GerlachKapitel2.1.pdf
    7.2 MB · Views: 154
Top