[Ερώτηση] Θεία κοινωνία στη Βάπτιση

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#21
Στον Β΄ Τόμο του Δημητριέφσκη «Ευχολόγια» συναντούμε πάμπολλες περιπτώσεις Γάμου με Προηγιασμένα. Δεν τις αναφέρω εκτός από μία όπου διατάσσεται «ο ιερεύς να φυλάσσει μέρος» (όπως ανέφερα περιπτώσεις στον Έβρο). Επίσης συνάντησα 4 περιπτώσεις Βαπτίσματος με Προηγιασμένα τις οποίες και επισυνάπτω, καθώς επίσης και μία περίπτωση Προχειρίσεως Βασιλέως.

Μήπως εἶναι εὔκολο νὰ ἔχουμε καὶ τὶς χρονολογήσεις τῶν παραπάνω ἀποσπασμάτων;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#22

παρατηρεῖ ὅτι «ὁ τρόπος τῆς μεταδόσεως τῆς θ. κοινωνίας εἰς τό νήπιον δέν ἀποκλείεται νά διεμορφώθη ὑπό τήν ἐπίδρασιν τῆς τελέσεως τοῦ γάμου ὑπό τήν μορφήν τῆς Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων δώρων». Καί ἔχει ὑποσημ. - πρβλ. Φουντούλη ΑΛΑ, Δ΄, σ. 152, ἀλλά ἀναφέρεται στόν Δ΄ τόμο, Θεσσαλονίκη 1982 καί δέν βρίσκω τήν ἀντιστοιχία στίς ἐκδόσεις Ἀ. Δ..


Εἶναι ἡ σελίδα 67.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#23

Μήπως εἶναι εὔκολο νὰ ἔχουμε καὶ τὶς χρονολογήσεις τῶν παραπάνω ἀποσπασμάτων;


Οἱ χρονολογήσεις τῶν τεσσάρων περιπτώσεων βαπτίσεως μὲ προηγιασμένα εἶναι 1475, 1566, ιστ' αἰ. καὶ ιστ' αἰ.
 
Top