Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου - M.I. Orlov 1909

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Μία από τις κλασσικότερες έρευνες στην Θεία Λειτουργία, που δυστυχώς δεν έχει προβληθεί καθόλου εδώ, πέρα από κάτι υποτιμητικά σχόλια...

Σύνδεσμος στο βιβλία του Γουγλ

Πρωθιερέως M. I. Orlov, Liturgii︠a︡ svi︠a︡tago Vasilii︠a︡ Velikago vvodnyi︠a︡ svi︠e︡di︠e︡nii︠a︡ , Αγία Πετρούπολη 1909.

Ευχής έργον θα ήταν κάποιος (γνώστης της Σλαβονικής) να βοηθήσει στις αναφορές που χρησιμοποιούνται.
 

Attachments

  • Orlov ΜΙ Λειτουργία του Μ Βασιλείου Liturgii︠a︡_svi︠a︡tago_Vasilii - Αγία Πετρούπολη 1909.pdf
    21.3 MB · Views: 65

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τό «μυστικῶς» δέν ὑπάρχει· ἀντ᾿ αὐτοῦ «κλινόμενος ἐπεύχεται» ἤ «ἐπεύχεται».
Ὑπάρχουν οἱ ἀσύντακτες προσθῆκες «μεταβαλὼν τῷ πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ», μία στήν α΄ εὐλογία τοῦ ἄρτου καί μία στήν γ΄ , πού οὐσιαστικά εἶναι ἡ β΄. «Τὸ ἐκχυθέν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωής καὶ σωτηρίας» ἀνήκει στήν β΄ εὐλογία τοῦ οἴνου. Δύο ἦταν οἱ εὐλογίες.
Ἔχει τό «προσφέροντες».
Κάτω ἀπό τό «Ἐπi σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη» θέτει τήν ἀλλαγή τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου γιά Μ. Πέμπτη καί Μ. Σάββατον, ὡσάν νά λέγωνται ἀντί τοῦ «Ἐπi σοὶ χαίρει».
Ἔχει τό «Πληρωθήτω» καί τό «Ἐν ὀνόματι Κυρίου» στήν διακονική παρακέλευση «Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν» (πρβλ. ΤΜΕ σ. 62).
Δύο ἕτερες ὀπισθάμβωνες.
Ἐπίσης ὅταν ἔχει δύο στῆλες, προφανῶς πρόκειται γιά διαφορετικές πηγές.
Τροπάρια καί εὐχές εὐλαβείας - προσωπικές δέν ἔχουν θέση στή δομή τῆς θ. λειτουργίας.
Προβλέπει πολλούς ἀμνούς προφανῶς γιά τίς προηγιασμένες.
Ἐκεῖνο τό μακρύ ἁγιολόγιο στά δίπτυχα, θυμίζει θ. λειτουργία Ἰακώβου.

Ἔχει ἀρχαιότητα ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, πού θέλει ἔρευνα, ἀλλά πρόκειται καί γιά συμπίλημα.
Ἔχουν τεθεῖ ἐκφωνήσεις (Τόν ἐπινίκιον...) ἀπό τήν τοῦ Χρυσοστόμου, πού δέν ἔχουν σχέση μέ τό προηγούμενο κείμενο.

ΥΓ. Δέν κατέβασα τό ἀρχεῖο· τήν εἶδα ἀπό ἐδῶ: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112060563845&view=1up&seq=11&skin=2021
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Ευχής έργον θα ήταν κάποιος (γνώστης της Σλαβονικής) να βοηθήσει στις αναφορές που χρησιμοποιούνται.

Οι αναφορές που χρησιμοποιεί είναι κατηγοριοποιημένες:

Π : Χειρόγραφα Πετρούπολης (1-10)
Μ : Χειρόγραφα Μόσχας (1-8)
S : Swainson (Goar; ) (1-8)
Д : Δημητριέφσκι (1-13)
E : Ελληνικά έντυπα (1-7)
Β : Brightman
C : Σλαυικό (1-22)
Ю : Νοτιο-σλαυικό (1-2)
И : Σλαυικά έντυπα (1-12)MIOrlov-EuxhAAntifwnou-p48.png
 
Top