Θ΄ Ωδή όταν συμπίπτει η Μεσοπεντηκοστή με την Γ' Εύρεση της Κεφαλής του Προδρόμου (π.χ. 25/5/2016)

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Πριν απομακρυνθούμε από την Μεσοπεντηκοστή, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τη φετινή τυπική διάταξη. Φέτος που συνέπεσε με την Γ' Εύρεση της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ψάλλαμε 3 κανόνες, τους δύο της μεσοπεντηκοστής και τον έναν του Προδρόμου. Αυτό προβλέπουν και τα τέσσερα βοηθήματα που έχω πρόχειρα:

Β1. Δίπτυχα Εκκλησίας της Ελλάδος 2016
Β2. Ημερολόγιο Οικουμενικού Πατριαρχείου 2016
Β3. Τυπικαί Διατάξεις Εκκλησίας της Κύπρου 2016
Β4. Τάξις Ι.Μ. Κύκκου 2016

Με την ίδια λογική νομίζω ότι θα έπρεπε να ψαλλεί και η Θ' ωδή (αντί της Τιμιωτέρας), εφόσον γενικά ψάλλεται όπως και ο υπόλοιπος κανόνας. Ωστόσο, τα Β1 και Β3 λένε ρητά ότι στην Θ' ωδή πρέπει να ψαλλούν μόνο οι δύο κανόνες της εορτής, σε αντίθεση με τα Β2 και Β4 τα οποία λένε και για τους 3 κανόνες. Υπάρχει κάποιο σφάλμα στα Β1 και Β3; Ή μήπως έχουμε κάποια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 
Συμφωνῶ μὲ τὸν προβληματισμό. Τὸ ΣΤ (παρ. 1226) ἀναφέρει ὅτι "ψάλλεται ἡ Θ΄ ᾨδὴ τῶν κανόνων" χωρὶς κάποια ἀφαίρεση.
 
Last edited:

Τά Δίπτυχα δίδουν παραγράφους ἀναλόγων περιπτώσεων τοῦ ΤΜΕ, καθόσον ἡ Γ΄ Εὕρεσις δέν συμπίπτει μέ τό π.ἡ. μέ τήν Μεσοπεντηκοστήν. Γιά τήν περίπτωση πού ρωτᾶς ἀκολουθεῖται ἡ περίπτωση τῆς 2ας Μαΐου, πού εἶναι τῆς 25ης Ἀπριλίου.
Ἔχει σχέση μέ τήν διαβάθμιση θά λέγαμε τῆς συγκεκριμένης μνήμης (κάποια πράγματα κι ἐδῶ), ἀλλά καί μέ τή μελέτη τῶν περιπτώσεων τῆς 25ης Μαΐου, πού ὅταν συμπίπτει τῆς Ἀναλήψεως ἤ τῆς Πεντηκοστῆς μετατίθεται τήν ἑπομένην καί τότε τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάλι ψάλλεται μόνη ἡ θ΄ τῆς ἑορτῆς. Ἀκόμη καί τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τήν Πεντηκοστή ἤ τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ψάλλεται μόνη ἡ τῆς ἑορτῆς.
Ὁ νῦν συντάκτης τῶν Διπτύχων ἔχει συνολικά πάνω ἀπό 20 χρόνια μέ τήν ἐνασχόληση τοῦ τυπικοῦ, τά δέ Δίπτυχα ἔχουν ἱστορία πάνω ἀπό 80 χρόνια. Χρειάζεται βαθειά γνώση ὅλων τῶν περιπτώσεων καί τοῦ συνολικοῦ σκεπτικοῦ τοῦ ΤΜΕ. Καί βέβαια δέν ὑπάρχει ἀπολυτοποίηση, οὔτε «δογματική» προσέγγιση, καί κανείς δέν λέει ὅτι δέν χρειάζονται καί κάποιες διορθώσεις.
Ἐπίσης, πάλιν καί πολλάκις ἔχουμε σημειώσει, ὅτι ἡ θ΄ ᾠδή πού ἀντικαθιστᾶ τήν Τιμιωτέρα ἔχει ἄλλη «φιλοσοφία» στό ΤΜΕ καί δέν ἐξηγεῖται ἤ δέν συμπίπτει μέ τίς διατάξεις τοῦ ΤΑΣ (πρβλ. ἐδῶ, ἀλλά σίγουρα ὑπάρχουν καί νεώτερα μηνύματα ἐπ᾿ αὐτοῦ).

 
Back
Top